• Giáo trình Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô (Tập 2)

  Giáo trình Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô (Tập 2)

  "Giáo trình Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô (Tập 2)" gồm 12 chương trình bày kỹ thuật bảo dưỡng trang bị điện và kỹ thuật bảo dưỡng khung và thân của ô tô. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

   184 p hcmutrans 15/04/2021 13 1

 • Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 2: Sử dụng máy tính căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 2: Sử dụng máy tính căn bản

  Tài liệu gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 15/04/2021 15 0

 • Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản. Tài liệu gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 15/04/2021 14 0

 • Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 3: Xử lý văn bản cơ bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 3: Xử lý văn bản cơ bản

  Tài liệu gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về xử lý văn bản cơ bản trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hcmutrans 15/04/2021 14 0

 • Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 4: Sử dụng bảng tính căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 4: Sử dụng bảng tính căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 4: Sử dụng bảng tính căn bản gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 15/04/2021 13 0

 • Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 5: Sử dụng trình chiếu căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 5: Sử dụng trình chiếu căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 5: Sử dụng trình chiếu căn bản cung cấp cho người học 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng trình chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 6: Sử dụng Internet căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 6: Sử dụng Internet căn bản

  Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 6: Sử dụng Internet căn bản bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hcmutrans 15/04/2021 11 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 01 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 01 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT; an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT; An toàn thông tin khi làm việc với máy tính; pháp luật trong sử dụng...

   33 p hcmutrans 15/04/2021 11 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 02 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 02 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tìm hiểu hệ điều hành, tìm hiểu windows desktop, khởi động chương trình ứng dụng, tìm hiểu các tập tin và thư mục, sử dụng recycle bin, tùy biến thiết lập hệ thống, cài...

   78 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 03 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 03 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản; sử dụng Microsoft Word 2010; định dạng văn bản; đưa các đối tượng khác vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản; soạn thông điệp & văn bản hành chính. Mời các bạn...

   73 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 04 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 04 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính, hàm và các nhóm hàm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p hcmutrans 15/04/2021 9 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 05 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 05 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p hcmutrans 15/04/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số