• Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng và sử dụng hàm" cung cấp một số bài tập để người học ôn tập các kiến thức về mảng và sử dụng hàm trong tin học. Đây là một tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   12 p hcmutrans 28/06/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 10: String" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng, các hàm liên quan. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập vầ củng cố kiến thức.

   16 p hcmutrans 28/06/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 11: Nhập - xuất file, struct" cung cấp cho người học một số kiến thức về thao tác với tập tin. Bài giảng còn có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hcmutrans 28/06/2020 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 12: Ôn tập" hệ thống lại toàn bộ các kiến thức cơ bản của môn học, hướng dẫn cấu trúc đề thi kết thúc môn học. ây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p hcmutrans 28/06/2020 4 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, một số phần mềm và tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hcmutrans 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử, thông tin và xử lý thông tin, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hcmutrans 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán, các cấu trúc thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   19 p hcmutrans 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, bộ kí tự và từ khóa, định danh, các kiểu dữ liệu chuẩn, biến, hằng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hcmutrans 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, định nghĩa hàm, khai báo nguyên mẫu hàm, phạm vi của biến, hàm đệ quy, một số hàm chuẩn trong C,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hcmutrans 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Mảng và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, mãng chuỗi, chuỗi. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   24 p hcmutrans 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung chương 2 Quản lý thời gian nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về Quản lý thời gian bao gồm các quy trình cần thiết để quản lý sự hoàn thành theo thời gian của dự án, bao gồm: Kế hoạch quản lý thời gian định các công việc tự các công việc chức thực hiện kế hoạch tính nguồn lực cho các công việc tính thời...

   93 p hcmutrans 25/06/2020 14 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 3 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 3 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Chương 2 Kiểm soát chi phí nhằm trình bày về kiểm soát chi phí theo công tác, đặc điểm của công trình xây dựng, hình thức kiểm soát chi phí truyền thống. Hình thức kiểm soát chi phí mới.

   28 p hcmutrans 25/06/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số