• Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về phương pháp sô; Các phương trình cơ bản trong lý thuyết đàn hồi dưới dạng ma trận; Nguyên lý dừng thế năng toàn phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3 Phương pháp phần tử hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp phần tử hữu hạn; Nội dung phương pháp phần tử hữu hạn – mô hình chuyển vi; Rời rạc hóa sơ đồ tính; Hàm chuyển vị – hàm dạng; Xây dựng phương trình cân bằng – Ma trận độ...

   60 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2 Phương pháp sai phân hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phương pháp sai phân hữu hạn; Cách biểu thị đạo hàm bằng sai phân hữu hạn; Áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn để xác định mô men uốn và độ võng của dầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phần tử thanh chịu kéo – nén; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng và kéo – nén; Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính hệ dầm –...

   64 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Tổ chức thi công - Võ Xuân Lý

  Bài giảng Tổ chức thi công - Võ Xuân Lý

  Công tác chuẩn bị thi công; Các phương pháp tổ chức thi công đường ô tô; Tổ chức các cơ sở sản xuất phụ của công trường; Tổ chức công tác cung cấp vật tư

   118 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

  Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

  Bài giảng Xác suất và thống kê đại học do ThS. Nguyễn Tiến Đạt biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Biến cố ngẫu nhiên; Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hcmutrans 27/06/2022 7 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết bị quăng cáp; Thiết bị đầu neo; Bê tông ứng lực trước; Cáp ứng lực trước; Các vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Tiết diện và tổ hợp tính toán; Ứng suất tính toán; Yêu cầu về lượng thép tổi thiểu; Tính toán cấu kiện chịu uốn ULT có tiết diện chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giai đoạn kiểm tra ứng suất; Các điều kiện tính toán; Ví du tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung tính toán cơ bản; Tổn hao ứng suất trong kết cấu ứng lực trước; Phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước theo tải trọng cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ sở; Sự ra đời của bê tông cốt thép ứng lực trước; Hiệu quả của ứng lực trước; Phân loại bê tông cốt thép ứng lực trước; phương pháp gây ứng lực trước.

   37 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Nguyễn Biên Cương (biên soạn)

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Nguyễn Biên Cương (biên soạn)

  Bài giảng trình bày các nội dung: các vấn đề chung, công tác đầm nén mặt đường, mặt đường đất đá tự nhiên, mặt đường sử dụng CKD vô cơ, mặt đường sử dụng CKD hữu cơ, mặt đường BTXM. Yêu cầu đối với kết cấu mặt đường, phân loại mặt đường, kết cấu mặt đường mềm, kết cấu mặt đường cứng, các loại vật liệu & nguyên lý...

   85 p hcmutrans 27/06/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số