• Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu sàn bê tông cốt thép; kết cấu mái bê tông cốt thép; kết cấu khung bê tông cốt thép; kết cấu nhà công nghiệp bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   55 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 1 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

  Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 1 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

  Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 1 do PGS.TS. Dương Hồng Quảng biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về các đại lượng vật lý liên quan đến quá trình biến đổi năng lượng trong mạch điện, các thông số cơ bản của mạch điện và các chế độ hoạt động của mạch điện. Mời các bạn tham khảo!

   12 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 2 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

  Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 2 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

  Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 2 do PGS.TS. Dương Hồng Quảng biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về khái niệm dòng điện xoay chiều (điều hòa), giá trị hiệu dụng của dòng điện điều hòa, các phương pháp biểu diễn dòng điện điều hòa và phân tích mạch điện điều hòa. Mời các bạn tham khảo!

   34 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu; quá trình phát triển; một số đặc tính của cơ sở dữ liệu; người sử dụng cơ sở dữ liệu; kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

   55 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 Mô hình quan hệ dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết (ER); xây dựng thực thể liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới hạn của ER; sự dư thừa; phụ thuộc hàm; hệ suy diễn amstrong; thuật toán tìm bao đóng; thuật toán tìm khóa; các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p hcmutrans 27/06/2022 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; tính đầy đủ của SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 Ngôn ngữ T-SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu T-SQL; stored procedure; function; trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý. Chương này có nội dung trình bày về: nền tảng phần cứng và phần mềm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; viễn thông, mạng; an toàn bảo mật hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan. Chương này có nội dung trình bày về: các khái niệm chung; hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; phân loại hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về xây dựng hệ thống; các công cụ sử dụng khi xây dựng hệ thống; xây dựng hệ thống; quản lý hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số