• Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Cuốn sách Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những khái niệm nhập môn về cơ sở dữ liệu, đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu về kho dữ liệu, khai phá tri thức. Cuốn sách được biên soạn thành 10 chương. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ gồm có 5 chương, bao gồm các nội dung về môi trường cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu,...

   164 p hcmutrans 27/06/2022 44 2

 • Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 6 mô hình truy cập, chương 7 cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, chương 8 quản trị bên trong cơ sở dữ liệu, chương 9 môi trường khách/chủ, chương 10 hệ trợ giúp quyết định. Mời các bạn cùng đón đọc.

   185 p hcmutrans 27/06/2022 33 1

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Bài tập điều khiển tự động" có nội dung trình bày về: các phương trình vi phân và các hàm truyền của các khâu và các hệ tự động, các đặc tính tần số của các khâu động lực và các hệ điều chỉnh tự động, độ ổn định của các hệ tuyến tính, xây dựng các quá trình chuyển tiếp trong các hệ điều chỉnh tự động,... Mời...

   220 p hcmutrans 27/06/2022 32 0

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập điều khiển tự động" tiếp tục trình bày những nội dung về: các hệ có các thông số biến đổi, các hệ có trễ và với các thông số phân bố, các hệ xung, lập các phương trình của các hệ không tuyến tính, các phương pháp nghiên cứu chính xác độ ổn định và tự dao động, các phương pháp gần đúng...

   227 p hcmutrans 27/06/2022 30 0

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí: Phần 2

  Continuing from part 1, part 2 of the textbook English for mechanical engineering presents the remaining content as follows: lasers, corrosion, plastic injection molding, welding technology, computer integrated manufacturing, special machining technologies, applying for a Job. We invite you to consult!

   64 p hcmutrans 27/06/2022 43 1

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET: Phần 1

  Giáo trình Lập trình web với ASP.NET: Phần 1

  Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 1 của giáo trình gồm 7 chương trình bày về: lập trình ứng dụng web với công nghệ ASP.NET; tìm hiểu và sử dụng các điều khiển controls; Master Page - Web Navigation;...

   369 p hcmutrans 27/06/2022 35 0

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET: Phần 2

  Giáo trình Lập trình web với ASP.NET: Phần 2

  Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data binding; các đối tượng dữ liệu (Data controls); bảo mật các ứng dụng web; giới...

   292 p hcmutrans 27/06/2022 30 0

 • Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - PGS.TS. Ninh Đức Tốn, GVC. Nguyễn Thị Xuân Bảy

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - PGS.TS. Ninh Đức Tốn, GVC. Nguyễn Thị Xuân Bảy

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường bao gồm hai phần chính trình bày những kiến thức về hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt, chuỗi kích thước. Bên cạnh đó, giáo trình còn giới thiệu tới các bạn về các khái niệm cơ bản trong đo lường, dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí,...

   217 p hcmutrans 27/06/2022 40 1

 • Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 1

  Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Những âm mưu từ đảo Jekyll nhận diện cục dự trữ liên bang có kết cấu nội dung gồm 3 phần: mở đầu, đây là âm mưu gì, hành trình tới đảo Jekyll, tên của trò chơi là sự cứu trợ kinh tế, những người bảo vệ dân chúng, khóa học cấp tốc về tiền, thuật giả kim mới, kế hoạch của Rothschild,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   401 p hcmutrans 27/06/2022 31 0

 • Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 2

  Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Những âm mưu từ đảo Jekyll nhận diện cục dự trữ liên bang có kết cấu nội dung gồm các phần còn lại: câu chuyện về ba ngân hàng, bản đồ châu báu đã bị mất, hành trình tới đảo Jekyll, mùa thu hoạch, cầu nối Luân Đôn, chuyến du hành xuyên thời gian vào không gian,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   373 p hcmutrans 27/06/2022 30 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm 2 phần: giới thiệu, câu chuyện của Deena, các công ty chủ lưu đang phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p hcmutrans 27/06/2022 34 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm phần còn lại: giới thiệu bộ công cụ giá trị bền vững, lời giới thiệu về giá trị bền vững các quy tắc, kết hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hcmutrans 27/06/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số