• Tự khắc phục sự cố máy tính

  Tự khắc phục sự cố máy tính

  Nếu chẳng may máy tính rơi vào tình trạng bo mạch bị "bốc cháy", đĩa cứng ngừng quay, hệ điều hành ngã quỵ hay phần mềm gián điệp và virus "thao túng" mọi hoặt động của hệ thống...Đừng vội cầu cứu bộ phận kỹ thuật hay đưa máy tính ra bệnh viện, hãy tham khảo bài viết bên dưới vì biết đâu bạn sẽ tìm được "bí kíp" để hóa giải điều...

   11 p hcmutrans 08/05/2012 521 44

 • Kỹ thuật an toàn điện

  Kỹ thuật an toàn điện

  Điện là một khái niệm tổng quát dùng để chỉ các hiện tượng mà nguyên nhân là do các điện tích đứng yên hay chuyển động cũng như điện trường và từ trường do chúng tạo nên. Các điện tích có điện tích âm (như là electron, còn gọi là điện tử), và dương (như là proton và các ion dương). Các hạt tích điện cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu hút...

   15 p hcmutrans 07/05/2012 580 23

 • Giáo trình đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Giáo trình đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

   43 p hcmutrans 07/05/2012 938 97

 • Đề cương chi tiết môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Đề cương chi tiết môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc...

   44 p hcmutrans 07/05/2012 752 91

 • Câu hỏi ôn tập đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Câu hỏi ôn tập đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Giới thiệu 37 câu hỏi ôn tập môn đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   116 p hcmutrans 07/05/2012 1273 155

 • Ngân hàng câu hỏi và đáp án Đường lối Cách Mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Ngân hàng câu hỏi và đáp án Đường lối Cách Mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Giới thiệu 30 câu hỏi và đáp án môn đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   27 p hcmutrans 07/05/2012 1894 256

 • 276 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  276 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Tài liệu tham khảo - 276 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   36 p hcmutrans 07/05/2012 3634 25

 • Ôn thi lịch sử Đảng

  Ôn thi lịch sử Đảng

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời cũng là đảng duy nhất được phép hoạt động. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố, Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

   94 p hcmutrans 07/05/2012 460 8

 • Công lao của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

  Công lao của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

  Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là tấm gương chói lọi về tinh thần cách mạng, chí khí kiên cường bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, tận tụy hy sinh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vì độc lập tự do, vì...

   19 p hcmutrans 07/05/2012 382 5

 • Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Nội dung gồm 2 phần: Phần I: Nội dung chỉ thị”kháng chiến kiến quốc”. Phần II:Tìm hiểu phân tích chỉ thị”kháng chiến-kiến quốc”.

   25 p hcmutrans 07/05/2012 1877 10

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Đến với CN Mác – Lênin, Bác hiểu rõ hơn về:Quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử, động lực của các cuộc CM, Sức mạnh của quần chúng chỉ phát huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một “đảng cách mệnh” chân

   61 p hcmutrans 07/05/2012 441 8

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học " So sánh nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam "

  Báo cáo nghiên cứu khoa học " So sánh nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam "

  Trong nhiều công trình nghiên cứu về Lịch sử Đảng có hiện tượng trình bày khác nhau về một số sự kiện và quá trình Lịch sử Đảng, mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự thẩm định, so sánh nguồn sử liệu. 1. Nguồn sử liệu Lịch sử Đảng rất phong phú, thể hiện qua nhiều loại tài liệu khác nhau Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là...

   17 p hcmutrans 07/05/2012 421 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số