• Bài giảng môn Cơ sở điều khiển quá trình - Bùi Ngọc Pha

  Bài giảng môn Cơ sở điều khiển quá trình - Bùi Ngọc Pha

  Bài giảng môn Cơ sở điều khiển quá trình do Bùi Ngọc Pha biên soạn có cấu trúc gồm 4 chương trình bày: Tổng quan về điều khiển quá trình, mô tả hệ thống điều khiển quá trình, lý thuyết hệ thống điều khiển quá trình, điều khiển một số quá trình cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   232 p hcmutrans 31/08/2020 33 3

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 221:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 221:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 221:1995 về Công trình giao thông trong vùng có động đất - Tiêu chuẩn thiết kế dùng để thiết kế các công trình giao thông (đường sá, cầu cống, tường chắn đất, đường hầm, bến cảng v.v…) xây dựng trong các vùng có cấp động đất 7,8 và 9 (sau đây gọi là các vùng có động đất).

   31 p hcmutrans 29/02/2020 119 1

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000 về Quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT quy định các yêu cầu về nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) và báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) các dự án đầu tư mới, khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông...

   67 p hcmutrans 29/02/2020 102 1

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995 về Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy - Tiêu chuẩn thiết kế dùng để xác định các tải trọng và tác động do sóng và do tàu khi thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các công trình giao thông đường thủy ở sông và ở biển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p hcmutrans 29/02/2020 110 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 về Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với cáp dự ứng lực bảy sợi bọc epoxy từng sợi đơn, dùng trong công trình giao thông và các công trình xây dựng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hcmutrans 29/02/2020 92 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991 về Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,... nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật hợp lý khi thiết kế và lập kế hoạch đầu tư...

   6 p hcmutrans 29/02/2020 102 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu các công trình sử dụng kết cấu rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép được mạ kẽm và tráng phủ nhựa (PVC). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hcmutrans 29/02/2020 107 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8870:2011

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8870:2011

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8870:2011 quy định công tác thi công và nghiệm thu neo gia cố ổn định mái dốc tại các công trình xây dựng giao thông vận tải. Tiêu chuẩn không đề cập đến những vấn đề chi tiết cụ thể cho từng loại neo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hcmutrans 29/02/2020 103 1

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998 về Sơn cầu thép và kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu - Bộ giao thông vận tải áp dụng cho việc thi công các loại sơn bảo vệ dầm cầu thép, kết cấu xây dựng bằng thép trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ngoài trời đối với các loại sơn sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật bảo vệ các công trình giao thông.

   14 p hcmutrans 29/02/2020 99 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-8:2015 - ISO 15614-8:2002 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-8:2015 - ISO 15614-8:2002 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-8:2015 quy định các yêu cầu về thử để chấp nhận các quy trình hàn cho hàn hồ quang ống trong liên kết hàn tấm-ống ở vật liệu kim loại bằng các quá trình hàn tay, hàn cơ khí hóa một phần, hàn cơ khí hóa hoặc tự động hóa. TCVN 11244-8:2015 hoàn toàn tương đương ISO 15614-8:2002.

   24 p hcmutrans 29/02/2020 69 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10646-1:2014 - ISO 4394-1:1980

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10646-1:2014 - ISO 4394-1:1980

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10646-1:2014 quy định cơ tính, dung sai kích thước, độ nhẵn bề mặt và các điều kiện kỹ thuật cung cấp cho các ống thép tròn hàn hoặc không hàn, được gia công nóng hoặc nguội, có các đầu mút phẳng và có lỗ được gia công tinh đặc biệt bằng phương pháp có phôi hoặc không phôi.

   10 p hcmutrans 29/02/2020 92 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10649:2014 - ISO 6537:1982

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10649:2014 - ISO 6537:1982

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10649:2014 quy định cơ tính, dung sai kích thước, độ nhẵn bề mặt và các điều kiện kỹ thuật cung cấp các ống và lỗ của xy lanh khí nén sau: Các ống tròn sử dụng kim loại màu, loại không hàn hoặc hàn ở trạng thái được khử ứng suất khi kéo hoặc được xử lý nhiệt hoàn toàn; các lỗ được gia công tinh đặc biệt bằng...

   7 p hcmutrans 29/02/2020 66 1





Hướng dẫn khai thác thư viện số