• Real-Time Java Platform Programming

  Real-Time Java Platform Programming

  Written for experienced Java platform developers, this practical guide provides a solid grounding in real-time programming. Dibble, a member of the RTSJ expert group, starts with an overview of real-time issues unique to the Java platform. He then explains how to use each major feature of the RTSJ. From broad real-time principles to detailed programming pitfalls, Real-Time Java Platform Programming covers everything you need to know to build...

   254 p hcmutrans 17/11/2012 477 4

 • Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML

  Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML

  Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi, bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy, và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà...

   47 p hcmutrans 17/11/2012 395 7

 • Tổng hợp ngữ pháp Anh văn từ cơ bản đến nâng cao

  Tổng hợp ngữ pháp Anh văn từ cơ bản đến nâng cao

  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu...

   5 p hcmutrans 05/09/2012 616 162

 • Federal Information Processing Standards Publication 180-2 2002 August 1 Announcing the Secure Hash Standard

  Federal Information Processing Standards Publication 180-2 2002 August 1 Announcing the Secure Hash Standard

  Ban hành bởi Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ (NIST) sau khi phê duyệt của Bộ trưởng Thương mại theo Mục 5131 của Đạo luật Cải cách quản lý công nghệ thông tin 1996 (Luật công 104-106), và bảo mật máy tính Đạo luật năm 1987 (Luật công 100-235). 1. 2. Chữ ký Tên của tiêu chuẩn: Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-2). Thể loại Tiêu chuẩn: Tiêu...

   75 p hcmutrans 01/09/2012 445 1

 • Breaking 104 bit WEP in less than 60 seconds

  Breaking 104 bit WEP in less than 60 seconds

  Wired Equivalent Privacy (WEP) là một giao thức để mã hóa truyền không dây Chúng tôi chứng minh một cuộc tấn công hoạt động trên giao thức WEP có thể phục hồi một khóa WEP 104-bit bằng cách sử dụng ít hơn 40.000 khung hình với một xác suất thành công 50%. Để thành công trong 95% của tất cả các trường hợp, 85.000 gói tin là cần thiết. IV của các gói dữ...

   16 p hcmutrans 01/09/2012 440 2

 • Microsoft Visual C# 2008 - Step by Step

  Microsoft Visual C# 2008 - Step by Step

  Cho dù bạn là một lập trình viên đầu hoặc mới để lập trình ngôn ngữ Visual C #, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ bản của Visual Studio 2008 và đạt được một sự hiểu biết cơ bản của việc nâng cao mới nhất của ngôn ngữ Visual C #. Bạn sẽ làm việc ở tốc độ của riêng bạn qua bàn tay, học làm bài tập, bắt đầu...

   673 p hcmutrans 30/08/2012 397 5

 • The history of the containerIn May 2001, Malcolm P. McLean, the "Father of Containerization",

  The history of the containerIn May 2001, Malcolm P. McLean, the "Father of Containerization",

  In May 2001, Malcolm P. McLean, the "Father of Containerization", died aged 87. He used to say that he had the idea of rationalizing goods transport by avoiding the constant loading and unloading from one means of transport to another way back at the end of the 1930s at the port of Hoboken, when still operating as a smallscale hauler. To start with, McLean would load complete trucks onto ships, in order to transport them as close as possible...

   401 p hcmutrans 13/08/2012 307 15

 • Lập trình hướng đối tượng: Workshop 10

  Lập trình hướng đối tượng: Workshop 10

  Design and code a class named Employee that holds information for an employee. Upon instantiation, an Employee object may receive an integer identifying the employee and a double holding the employee’s salary...

   2 p hcmutrans 13/08/2012 99 1

 • Lập trình hướng đối tượng: Workshop 9

  Lập trình hướng đối tượng: Workshop 9

  Upon successful completion of this workshop, you will have demonstrated the ability to adhere to object-oriented programming principles including encapsulation, polymorphism and inheritance when

   3 p hcmutrans 13/08/2012 145 1

 • Lập trình hướng đối tượng: Workshop 8

  Lập trình hướng đối tượng: Workshop 8

  Upon successful completion of this workshop, you will have demonstrated the abilities to derive one class from another class design a derived class that accesses a resource

   2 p hcmutrans 13/08/2012 94 1

 • Lập trình hướng đối tượng: Workshop 7

  Lập trình hướng đối tượng: Workshop 7

  Upon successful completion of this workshop, you will have demonstrated the abilities to design use inheritance, call a base class constructor from the derived class constructor, and access a

   2 p hcmutrans 13/08/2012 111 1

 • Lập trình hướng đối tượng: Workshop 6

  Lập trình hướng đối tượng: Workshop 6

  Upon successful completion of this workshop, you will have demonstrated the abilities to design, an object that requires dynamic memory allocation ...

   2 p hcmutrans 13/08/2012 89 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số