• Mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy

  Mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy

  Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng rung động máy rô to cứng đặt nằm ngang dưới tác động của lực mất cân bằng và lực cưỡng bức có tần số là bội số của vòng quay trục rô to, xét đến ảnh hưởng độ cứng của gối đỡ và bệ đỡ đến các đặc tính rung động của máy rô to. Nghiên cứu áp dụng trong giám...

   6 p hcmutrans 31/03/2020 56 1

 • Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy

  Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy

  Bài viết đưa ra một phương pháp tự động điều chỉnh sức căng cho dây buộc tàu khi tàu vào cảng xếp, dỡ hàng hóa. Phương pháp này áp dụng cho loại tời quấn dây bằng thủy lực với dây trên trống tời. Để tự động điều chỉnh sức căng cho dây thì một hệ thống thủy lực phụ được bố trí song song với hệ thống thủy lực tời quấn dây chính.

   6 p hcmutrans 31/03/2020 56 1

 • Hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines

  Hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines

  Bài viết này đề xuất một số giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines trên cơ sở tính toán số lượng và lựa chọn cỡ tàu container cho tuyến vận tải nội địa và quốc tế.

   7 p hcmutrans 31/03/2020 66 1

 • Một phương pháp thực nghiệm đo nhiệt độ sản phẩm cháy trong động cơ tên lửa

  Một phương pháp thực nghiệm đo nhiệt độ sản phẩm cháy trong động cơ tên lửa

  Bài báo trình bày một phương pháp đo nhiệt độ sản phẩm cháy trong buồng đốt động cơ tên lửa nhiên liệu rắn bằng cặp nhiệt loại S được thiết kế chế tạo theo cấu trúc hở (không có lớp vỏ bảo vệ) để tăng thời gian đáp ứng cho hệ thống đo. Mời các bạn tham khảo!

   5 p hcmutrans 31/03/2020 55 1

 • Đề xuất ma trận MDS đạt hiệu năng cao khi cài đặt trên phần cứng cho các mã pháp dạng AES

  Đề xuất ma trận MDS đạt hiệu năng cao khi cài đặt trên phần cứng cho các mã pháp dạng AES

  Trong bài báo này, chúng tôi phân tích, đánh giá một số kết quả đã có về ma trận MDS có cấu trúc dịch vòng cho phép biến đổi MixColumns trong tầng tuyến tính của mã pháp dạng AES. Dựa trên các phân tích này, chúng tôi đề xuất một ma trận mới có khả năng cài đặt hiệu quả trên phần cứng, đồng thời đánh giá số lượng điểm bất động và tính...

   8 p hcmutrans 31/03/2020 70 1

 • Lực quang học ba chiều trong lớp chất lưu Kerr mỏng

  Lực quang học ba chiều trong lớp chất lưu Kerr mỏng

  Mẫu kìm quang học giam giữ vi cầu lơ lửng trong chất lưu Kerr mỏng đã được đề xuất. Biểu thức tính lực dọc và ngang tác động lên vi cầu đề cập đồng thời đến sự phụ thuộc của chiết suất chất lưu và cường độ và hiệu ứng tự hội tụ qua lớp chất lưu mỏng đã được dẫn giải. Trên cơ sở đó, ảnh hưởng của cường độ đỉnh, bán...

   7 p hcmutrans 31/03/2020 41 1

 • Phân bố năng lượng bơm trong laser rắn bơm ngang bằng laser bán dẫn tính tới trễ pha

  Phân bố năng lượng bơm trong laser rắn bơm ngang bằng laser bán dẫn tính tới trễ pha

  Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu cấu hình laser rắn bơm ngang bằng bốn thanh laser bán dẫn. Thông qua biểu thức cường độ tổng, chúng tôi khảo sát phân bố năng lượng bơm tổng trong thanh hoạt chất, qua đó so sánh và bình luận về phân bố năng lượng bơm trong hoạt chất khi các xung bơm hợp pha và lệch pha.

   5 p hcmutrans 31/03/2020 46 1

 • Nghiên cứu, thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn

  Nghiên cứu, thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn

  Bài báo này trình bày một số kết quả bước đầu nghiên cứu và thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn nhằm đảm bảo chất lượng dầu theo yêu cầu nêu trên. Các tính toán thiết kế được đề xuất sao cho quá trình hoạt động tự động, tuần hoàn kết hợp tách cặn bẩn, nước, khí bằng hệ thống chân không cho dầu được...

   6 p hcmutrans 31/03/2020 39 1

 • Ứng dụng phương pháp FDTD 2 chiều trong mô phỏng trường điện từ

  Ứng dụng phương pháp FDTD 2 chiều trong mô phỏng trường điện từ

  Bài báo giới thiệu tóm tắt việc ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn trong miền thời gian (Finite difference Time Domain - FDTD) hai chiều trong mô phỏng trường điện từ với các nội dung chính: Trình bày tóm tắt các vấn đề về rời rạc hóa các phương trình Macxoen bằng phương pháp FDTD và điều kiện biên hấp thụ trong mô phỏng 2 chiều hay còn gọi là lớp...

   8 p hcmutrans 31/03/2020 92 1

 • Ứng dụng lý thuyết mờ và mạng Nơron để thiết kế bộ điều khiển cho bộ điều tốc Turbine thủy lực

  Ứng dụng lý thuyết mờ và mạng Nơron để thiết kế bộ điều khiển cho bộ điều tốc Turbine thủy lực

  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng lý thuyết mạng nơron kết hợp với mạng mờ-nơron để nhận dạng trực tuyến và điều khiển hệ động học phi tuyến. Mô hình nhận dạng là hệ mờ-nơron được huấn luyện bằng phương pháp gradient descent. Bộ điều khiển PID được thiết kế có cấu trúc dạng một nơron tuyến tính, trong đó ba trọng số...

   7 p hcmutrans 31/03/2020 23 1

 • Thiết kế khối logic khối điện tử cơ cấu phóng khí cụ bay sử dụng FPGA trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, mô phỏng nguyên lý hoạt động khối logic nguyên mẫu

  Thiết kế khối logic khối điện tử cơ cấu phóng khí cụ bay sử dụng FPGA trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, mô phỏng nguyên lý hoạt động khối logic nguyên mẫu

  Bài báo trình bày các phân tích về nguyên lý hoạt động khối logic khối điện tử nguyên mẫu của cơ cấu phóng khí cụ bay, mô phỏng hoạt động và các trường hợp xử lý của nó cũng như trình bày một phương án thiết kế mới khối logic dựa trên vi mạch tích hợp cao FPGA.

   8 p hcmutrans 31/03/2020 94 1

 • Dải động máy thu đài Radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới

  Dải động máy thu đài Radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới

  Bài báo đã phân tích những vấn đề mang tính nguyên lý, đã khảo sát một số đặc trưng quan trọng của hệ thống máy thu một loại đài radar điều khiển hỏa lực (ПН-30H6E) thế hệ mới hiện có trong trang bị, trên cơ sở của bộ dữ liệu thực của các tham số để dẫn ra cơ sở xây dựng luật điều khiển máy phát. Đây là cơ sở ban đầu để hình...

   10 p hcmutrans 31/03/2020 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số