• Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 01 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 01 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT; an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT; An toàn thông tin khi làm việc với máy tính; pháp luật trong sử dụng...

   33 p hcmutrans 15/04/2021 11 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 02 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 02 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tìm hiểu hệ điều hành, tìm hiểu windows desktop, khởi động chương trình ứng dụng, tìm hiểu các tập tin và thư mục, sử dụng recycle bin, tùy biến thiết lập hệ thống, cài...

   78 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 03 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 03 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản; sử dụng Microsoft Word 2010; định dạng văn bản; đưa các đối tượng khác vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản; soạn thông điệp & văn bản hành chính. Mời các bạn...

   73 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 04 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 04 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính, hàm và các nhóm hàm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p hcmutrans 15/04/2021 9 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 05 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 05 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p hcmutrans 15/04/2021 9 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 06 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 06 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Bản chất marketing quốc tế, tầm quan trọng & sự cần thiết của marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường marketing quốc tế

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Môi trường kinh tế, môi trường văn hóa, môi trường pháp luật, môi trường cạnh tranh, môi trường chính trị, môi trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về nghiên cứu marketing quốc tế, những vấn đề chủ yếu của nghiên cứu marketing quốc tế, tổ chức nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 4: Phân đoạn và lựa chọn thị trường

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 4: Phân đoạn và lựa chọn thị trường

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về lựa chọn thị trường, thu thập thông tin để lựa chọn thị trường, chỉ số hấp dẫn thị trường: thường được dựa vào bình quân gia quyền của một số nhân tố khả biến thích hợp với sản phẩm của công ty, Các khó khăn khi lựa chọn thị...

   25 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích ngành kinh doanh: các nhân tố tác động tới cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh & chiến lược cạnh tranh trong môi trường quốc tế, cạnh tranh toàn cầu & lợi thế...

   28 p hcmutrans 15/04/2021 11 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 6: Thâm nhập & mở rộng thị trường quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 6: Thâm nhập & mở rộng thị trường quốc tế

  Chương 6 - Thâm nhập & mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các quy tắc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các...

   39 p hcmutrans 15/04/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số