• Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp, yêu cầu về quản lý và nguyên tắc hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ lao động, phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, khái niệm phân loại tiền lương, kế hoạch chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hcmutrans 25/10/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, kế toán chi tiết thành phẩm, kế toán tổng hợp hàng hóa, kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 6

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 6

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, kế toán và phân loại hoạt động tài chính, kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hcmutrans 25/10/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư, chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư, sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư.

   72 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 1

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 1

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguồn điện trong công trình, nguồn điện xoay chiều 1 pha, nguồn điện xoay chiều 3 pha, máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   41 p hcmutrans 25/10/2020 15 0

 • Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 2

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 2

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Tính toán phụ tải điện công trình, khái quát phụ tải và phân loại, nhu cầu sử dụng điện của phụ tải, phụ tải chiếu sáng, tính toán chiếu sáng trong nhà (hộ gia đình, công trình công cộng, công trình công nghiệp). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết...

   19 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 3

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 3

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tính toán các tham số hệ thống điện, kết cấu mạng điện công trình, tính toán, lựa chọn các thành phần của hệ thống điện, lựa chọn tiết diện dây dẫn, lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện theo điều kiện phát nóng và điều kiện ngắn mạch. Mời các...

   18 p hcmutrans 25/10/2020 11 0

 • Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 4

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 4

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Chống sét cho công trình, yêu cầu chống sét cho công trình, chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền, phạm vi chống sét, tính toán nối đất chống sét. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   10 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô, vai trò của đường ô tô trong giao thông vận tải, đường ô tô và các yếu tố của tuyến đường, các điều kiện chuyển động của ô tô trên đường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p hcmutrans 25/10/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số