• Bài giảng Điều khiển bằng máy tính

  Bài giảng Điều khiển bằng máy tính

  Nội dung Bài giảng Điều khiển bằng máy tính gồm có khái niệm chung, cấu trúc các cổng giao tiếp máy tính, giao tiếp qua cổng song song, giao tiếp qua cổng nối tiếp và giao tiếp qua cổng USB, Các chuẩn truyền thông và giao tiếp máy tính, lập trình cho máy tính điều khiển, card thu thập dữ liệu và điều khiển, lập trình giao tiếp nối tiếp, các bộ chuyển...

   155 p hcmutrans 27/06/2022 11 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 1 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 1 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 1 Trái đất và cách biểu thị mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng - kích thước trái đất; Các hệ tọa độ - độ cao; Khái niệm về bản đồ; Phân mảnh và đánh số hiệu bản đồ địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hcmutrans 27/06/2022 11 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 Sai số trong đo đạc cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép đo và sai số; Đánh giá kết quả đo cùng độ chính xác; Sai số trung phương của trị đo gián tiếp và của trị trung bình; Các đơn vị thường dùng trong trắc địa và nguyên tắc làm tròn số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 Dụng cụ và phương pháp đo trong trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dụng cụ và phương pháp đo góc; Dụng cụ và phương pháp đo dài; Dụng cụ và phương pháp đo cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 4 Lưới khống chế trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Góc phương vị; Các bài toán cơ bản về góc phương vị tọa độ; Lưới khống mặt bằng – Phương pháp thành lập và tính toán; Lưới khống độ cao – Phương pháp thành lập và tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 Đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các PP thành lập bản đồ địa hình; Các PP xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ; Mặt cắt địa hình; Đo khoảng cách, tọa độ, diện tích trên bản đồ; Đường bình độ và ứng dụng của đường bình độ. Mời các bạn cùng tham...

   15 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 6 Công tác bố trí công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bố trí công trình; Lưới ô vuông xây dựng; Bố trí góc bằng, chiều dài, độ cao; Các phương pháp bố trí điểm; Bố trí đường thẳng và mặt phẳng; Chuyển trục và độ cao lên tầng; Đo vẽ hoàn công công trình (SV tự đọc). Mời các...

   19 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 7 Quan trắc công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan trắc độ lún; Quan trắc chuyển dịch ngang; Quan trắc độ nghiêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về phương pháp sô; Các phương trình cơ bản trong lý thuyết đàn hồi dưới dạng ma trận; Nguyên lý dừng thế năng toàn phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3 Phương pháp phần tử hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp phần tử hữu hạn; Nội dung phương pháp phần tử hữu hạn – mô hình chuyển vi; Rời rạc hóa sơ đồ tính; Hàm chuyển vị – hàm dạng; Xây dựng phương trình cân bằng – Ma trận độ...

   60 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2 Phương pháp sai phân hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phương pháp sai phân hữu hạn; Cách biểu thị đạo hàm bằng sai phân hữu hạn; Áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn để xác định mô men uốn và độ võng của dầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phần tử thanh chịu kéo – nén; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng và kéo – nén; Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính hệ dầm –...

   64 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số