• Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Nguyễn Biên Cương (biên soạn)

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Nguyễn Biên Cương (biên soạn)

  Bài giảng trình bày các nội dung: các vấn đề chung, công tác đầm nén mặt đường, mặt đường đất đá tự nhiên, mặt đường sử dụng CKD vô cơ, mặt đường sử dụng CKD hữu cơ, mặt đường BTXM. Yêu cầu đối với kết cấu mặt đường, phân loại mặt đường, kết cấu mặt đường mềm, kết cấu mặt đường cứng, các loại vật liệu & nguyên lý...

   85 p hcmutrans 27/06/2022 13 0

 • Trình bày về bơm bánh răng trên tàu thủy

  Trình bày về bơm bánh răng trên tàu thủy

   10 p hcmutrans 01/07/2018 375 4

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng Giới thiệu chung về ngành Công nghệ thông tin giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử, sự ra đời và phát triển của ngành CNTT(sự ra đời của máy tính, máy tính xách tay, cuộc cách mạng điện tử), các lĩnh vực ứng dụng CNTT, các lãnh vực nghiên cứu của ngành CNTT...

   49 p hcmutrans 27/07/2017 379 2

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin

  Bài giảng Máy tính điện tử và xử lý thông tin gồm 2 phần chính: Thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử, Máy tính điện tử, giúp cho bạn đọc hiểu rõ thêm về: Khái niệm về thông tin, độ đo thông tin, mã hóa thông tin, kiến thức chung về máy tính điện tử, nguyên lý Von Neumann...

   49 p hcmutrans 27/07/2017 347 2

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

  Bài giảng Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính gồm 2 nội dung chính: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và Biểu diện thông tin trong máy tính. Qua bài giảng, bạn học có thể hiểu được: Hệ đếm, tìm biểu diễn số trong các hệ đếm, số học nhị phân, dữ liệu kiểu số - nhị số và biểu diễn thông tin trong...

   41 p hcmutrans 27/07/2017 544 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng Phần mềm máy tính và mạng máy tính bao gồm 2 nội dung chính là Phần mềm và Mạng máy tính, giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức về phần mềm hệ thống, phầm mềm công cụ, phần mềm tiện tích, các mô hình xử lý công tác, khái niệm về Internet, mạng máy tính, các tài nguyên và dịch vụ trên Internet.

   41 p hcmutrans 27/07/2017 757 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình bao gồm 6 nội dung chính: Khái niệm bài toán giải thuật, Đặc trưng của giải thuật, Các phương pháp diễn đạt giải thuật, Sơ lược về đánh giá giải thuật, Ngôn ngữ lập trình và các mức khác nhau của ngôn ngữ lập trình, Quá trình thực hiện chương trình trên ngôn ngữ bậc cao.

   36 p hcmutrans 27/07/2017 359 2

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình C bao gồm: Kiểu dữ liệu cơ bản, biến, hằng và biểu thức, các phép toán, cấu trúc chương trình, hàm Main và đối số dòng lệnh...

   98 p hcmutrans 27/07/2017 362 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Các cấu trúc điều khiển giúp cho học sinh có thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break và continue...

   44 p hcmutrans 27/07/2017 348 2

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự

  Bài giảng Mảng, con trỏ và xâu ký tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng ký tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...

   67 p hcmutrans 27/07/2017 416 2

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 10: Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 10: Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giúp cho các em học sinh có thể nắm được kiểu dữ liệu cấu trúc và công dụng, định nghĩa cấu trúc, khai báo các biến kiểu cấu trúc, cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, cách truyền tham số cấu trúc, mảng cấu trúc...

   28 p hcmutrans 27/07/2017 333 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 11: Làm việc với tệp

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 11: Làm việc với tệp

  Bài giảng Làm việc với tệp là 1 trong những bài học thuộc môn học Lập trình cơ bản. Bài giảng sẽ hướng dẫn bạn về các hàm xử lý tập tin, con trỏ tập tin, streams và life, các streams văn bản và streams nhị phân, con trỏ hiện hành, các đối số dòng lệnh và một số kiến thức nâng cao.

   33 p hcmutrans 27/07/2017 361 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số