• Bố trí chung tàu cá

  Bố trí chung tàu cá

  Bố trí chung tàu cá là bảng thiết kế thi công tàu cá chi tiết với các số liệu và đường vạch phân chia rõ ràng. Đó là phần đặc trưng chung cảu các tàu cá hiện nay. Bảng thiết kế rõ ràng có thể cho sinh viên nắm rõ được nội dung của một bản thiết kế bố trí chung của một tàu cá cơ bản

   1 p hcmutrans 27/08/2012 432 9

 • CSI Analysis Reference ManualFor SAP2000®, ETABS®, and SAFE®ISO# GEN062708M1 Rev.1 Berkeley,

  CSI Analysis Reference ManualFor SAP2000®, ETABS®, and SAFE®ISO# GEN062708M1 Rev.1 Berkeley,

  CSI Analysis Reference ManualFor SAP2000®, ETABS®, and SAFE®.

   490 p hcmutrans 07/08/2012 500 9

 • Design of machine elements

  Design of machine elements

  Design of machine elements A machine is a tool consisting of one or more parts that is constructed to achieve a particular goal. Machines are powered devices, usually mechanically, chemically, thermally or electrically powered, and are frequently motorized. Historically, a device required moving parts to classify as a machine; however, the advent of electronics technology has led to the development of devices without moving parts that are...

   297 p hcmutrans 10/05/2012 339 9

 • Mặt cắt ngang tàu hai thân

  Mặt cắt ngang tàu hai thân

  Mặt cắt ngang tàu hai thân là bảng thiết kế thi công công trình tàu thủy chi tiết từng bộ phận và số liệu được đưa ra

   1 p hcmutrans 27/08/2012 229 9

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế một phần và hoàn toàn cát tự nhiên bằng đá mi bụi đến các tính chất của bê tông tươi và bê tông sau khi đã đóng rắn

  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế một phần và hoàn toàn cát tự nhiên bằng đá mi bụi đến các tính chất của bê tông tươi và bê tông sau khi đã đóng rắn

  Cát tự nhiên dành cho sản xuất bê tông đang ngày càng cạn kiệt ở Việt Nam đặc biệt ở khu vực phía Nam đòi hỏi cần phải nghiên cứu vật liệu thay thế để giải quyết vấn đề này. Trong bài báo này đá mi bụi được sử dụng như vật liệu thay thế cho cát tự nhiên trong các thiết kế cấp phối bê tông. Ngoài ra, ảnh hưởng của việc thay thế một...

   7 p hcmutrans 30/09/2019 230 9

 • Bố trí chung tàu cá

  Bố trí chung tàu cá

  Bố trí chung tàu cá là bảng thiết kế thi công tàu cá chi tiết với các số liệu và đường vạch phân chia rõ ràng. Đó là phần đặc trưng chung cảu các tàu cá hiện nay. Bảng thiết kế rõ ràng có thể cho sinh viên nắm rõ được nội dung của một bản thiết kế bố trí chung của một tàu cá cơ bản

   1 p hcmutrans 27/08/2012 499 8

 • Survivable Network Design

  Survivable Network Design

  Survivable Network Design • Spare Capacity Allocation (SCA) Problem: – given working paths and network (or virtual network) topology – provision spare capacity and find backup routes for fault tolerance – Goal: minimum spare capacity or cost • Survivable Mesh Networks – Consider preplanned protection in mesh networks • STM - DCS, ATM - VP, WDM, MPLS, etc.. – determine routing/capacity allocation for normal demand – find...

   23 p hcmutrans 01/09/2012 426 8

 • SAP 2000 Version 14.1.0 - Release Date

  SAP 2000 Version 14.1.0 - Release Date

  Contents: 1. Installation Instructions for SAP2000 Version 14.1.0 2. Patching from Version 14.0.0 3. Installation Instructions for License Manager 8.0.5 4. File Compatibility with Older Versions 5. Significant Changes from Previous Versions 6. New Features in SAP2000 Version 14 7. Important Note for Users of Version 11 and Earlier.

   9 p hcmutrans 07/08/2012 511 7

 • SQL Injection

  SQL Injection

  • Sử dụng rộng rãi ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu • Thêm dữ liệu vào bảng INSERT INTO Key (Username, Key) VALUES ('Vitaly, 3611BBFF) • Sửa dữ liệu Phím UPDATE SET Key = FA33452D đâu PersonID = 5 • Query cú pháp độc lập của nhà cung cấp (chủ yếu)

   30 p hcmutrans 01/09/2012 380 7

 • Power of English Phrasal Verbs

  Power of English Phrasal Verbs

  Power of English Phrasal Verbs By Robby Kukurs & David García Copyright © 2011

   15 p hcmutrans 14/05/2012 347 7

 • Mặt cắt ngang tàu hai thân

  Mặt cắt ngang tàu hai thân

  Mặt cắt ngang tàu hai thân là bảng thiết kế thi công công trình tàu thủy chi tiết từng bộ phận và số liệu được đưa ra

   1 p hcmutrans 27/08/2012 326 7

 • Giáo trình Face2Face upper iIntermediate workbook: Phần 1

  Giáo trình Face2Face upper iIntermediate workbook: Phần 1

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ khác nhau thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Upper Intermediate Workbook là cuốn giáo trình bài tập tiếng Anh giao tiếp cho người ở trình độ cao trung, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học như nghe, nói, đọc, viết. Trong phần 1 này, giáo trình...

   52 p hcmutrans 27/02/2019 443 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số