• Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML

  Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML

  Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi, bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy, và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà...

   47 p hcmutrans 17/11/2012 413 7

 • Power of English Phrasal Verbs

  Power of English Phrasal Verbs

  Power of English Phrasal Verbs By Robby Kukurs & David García Copyright © 2011

   15 p hcmutrans 14/05/2012 347 7

 • Mặt cắt ngang tàu hai thân

  Mặt cắt ngang tàu hai thân

  Mặt cắt ngang tàu hai thân là bảng thiết kế thi công công trình tàu thủy chi tiết từng bộ phận và số liệu được đưa ra

   1 p hcmutrans 27/08/2012 326 7

 • SQL Injection

  SQL Injection

  • Sử dụng rộng rãi ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu • Thêm dữ liệu vào bảng INSERT INTO Key (Username, Key) VALUES ('Vitaly, 3611BBFF) • Sửa dữ liệu Phím UPDATE SET Key = FA33452D đâu PersonID = 5 • Query cú pháp độc lập của nhà cung cấp (chủ yếu)

   30 p hcmutrans 01/09/2012 380 7

 • Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm ship constructor 10 (Tiếng Anh)

  Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm ship constructor 10 (Tiếng Anh)

  Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm ship constructor 10 (Tiếng Anh) What is ShipConstructor 2008? ShipConstructor 2008 is a 3D, user-friendly and powerful modeling tool specifically designed for ship builders and naval designers. It is a database-driven, parametric modeling program that rus inside AutoCAD 2007/2008 and interfaces easily with many powerful programs such as inventor, Rhino, MaxSurf Multisurf, Navisorks, and more

   171 p hcmutrans 07/08/2012 351 6

 • Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm ship constructor 11 (Tiếng Anh)

  Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm ship constructor 11 (Tiếng Anh)

  Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm ship constructor 11 (Tiếng Anh) What is ShipConstructor 2008? ShipConstructor 2008 is a 3D, user-friendly and powerful modeling tool specifically designed for ship builders and naval designers. It is a database-driven, parametric modeling program that rus inside AutoCAD 2007/2008 and interfaces easily with many powerful programs such as inventor, Rhino, MaxSurf Multisurf, Navisorks, and more

   31 p hcmutrans 07/08/2012 444 6

 • Giáo trình Face2Face upper intermediate workbook: Phần 2

  Giáo trình Face2Face upper intermediate workbook: Phần 2

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ khác nhau thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Upper Intermediate Workbook là cuốn giáo trình bài tập tiếng Anh giao tiếp cho người ở trình độ cao trung, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học như nghe, nói, đọc, viết. Nối tiếp phần 1, trong phần...

   50 p hcmutrans 27/02/2019 437 6

 • Learning jQuery 1.3

  Learning jQuery 1.3

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews. Every effort has been made in the preparation of this book to ensure the accuracy of the information presented. However, the information contained in this book is sold without...

   442 p hcmutrans 17/11/2012 383 6

 • Learn Java Script In a Weekend

  Learn Java Script In a Weekend

  Covers the most current versions of JavaScript (Version 1.5) and JScript (Version 5.6). Much of the competition still focuses on previous versions of these languages. Incorporates the latest versions of Netscape and Internet Explorer while much of the competition still focuses on previous versions of these browsers. The author differentiates the book

   320 p hcmutrans 17/11/2012 530 6

 • WCDMA FOR UMTS Radio Access for Third Generation Mobile Communications

  WCDMA FOR UMTS Radio Access for Third Generation Mobile Communications

  Different programming languages ​​support different programming style (also known as the method of programming). Part of programming tasks is the selection of one of the most suitable language for the problem to be solved. Different programming languages ​​require the programmer to handle the details at different levels of the installation algorithms. Often, this leads to favorable compromise between the programmer and the...

   481 p hcmutrans 17/11/2012 449 5

 • Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face advanced student's book là cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cho người học ở trình độ nâng cao, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu cho bạn những bài học...

   55 p hcmutrans 27/02/2019 387 5

 • JavaScript Programmer's Reference

  JavaScript Programmer's Reference

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. The author and publisher have made every effort in the preparation of this book to ensure the accuracy of the information. However, the information contained in this book is...

   2625 p hcmutrans 17/11/2012 375 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số