• Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng "Câu chủ động, câu bị động" phần 1 được dạy với các nội dung chính: Khái niệm câu chủ động và câu bị động, quy tắc chuyển câu chủ động sang câu bị động, bài tập và bài tập về nhà. Để hiểu hơn về câu chủ động câu bị động mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

   10 p hcmutrans 30/09/2019 350 4

 • Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng "Câu chủ động câu, bị động" phần 3 được trình bày với các nội dung chính: Bị động đặc biệt, danh động từ bị động, nguyên mẫu bị động, một số động từ quy định có thể được theo sau bởi That... V (INF), bài tập về nhà.

   6 p hcmutrans 30/09/2019 350 3

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Javascript, nhúng Javascript vào trang web, kiểu dữ liệu & các cú pháp Javascript, xử lý sự kiện, DOM HTML với Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p hcmutrans 25/11/2020 160 2

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: CSS – Casscading style sheets

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: CSS – Casscading style sheets

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: CSS – Casscading style sheets" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu CSS, định nghĩa Style, sử dụng và, phân loại CSS Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p hcmutrans 25/11/2020 167 2

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về siêu văn bản, các thành phần của Web, phân loại trang Web, một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hcmutrans 25/11/2020 250 2

 • Bài giảng mạo từ phần 3

  Bài giảng mạo từ phần 3

  Bài giảng mạo từ phần 3 sẽ tiếp tục với các quy tắc đã học từ phần 1 và 2. Phần 3 này chúng ta sẽ được học các quy tắc từ 14 đến 25. Quy tắc 25 cũng là quy tắc cuối cùng của phần bài giảng về mạo từ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   6 p hcmutrans 30/09/2019 234 2

 • Bài giảng mạo từ phần 2

  Bài giảng mạo từ phần 2

  Để tiếp tục bài giảng về mạo từ phần 1 chúng tôi gửi đến các bạn "Bài giảng mạo từ phần 2" tiếp nối các quy tắc dùng mạo từ ở phần 1. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học ngữ pháp Tiếng Anh.

   5 p hcmutrans 30/09/2019 339 2

 • Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động gồm có 5 dạng bài tập: Thể bị động, thể bị đông các mấu câu cơ bản, thể bị động các động từ tường thuật, bị động với những động từ sai bảo. Ngoài ra còn có thêm phần bài tập về nhà và một số vị dụ kèm theo. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   8 p hcmutrans 30/09/2019 433 2

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 3: Standard for software test documentation" trình bày các nội dung: Qui trình, standard for software test documentation, test plan, test-case specification, test-summary report, test-summary report, test-schedule,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hcmutrans 30/01/2020 213 2

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 5" cung cấp cho người học các kiến thức: Functional testing, phân hoạch tương đương; black box testing, structural testing, white box testing, black/White box testing, xác định đường đi, độ phức tạp thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hcmutrans 30/01/2020 316 1

 • Lecture Electric circuit theory: Sinusoidal steady-state analysis - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Sinusoidal steady-state analysis - Nguyễn Công Phương

  This chapter presents the following content: Sinusoidal steady-state analysis, Ohm’s law, Kirchhoff’s laws, impedance combinations, branch current method, node voltage method, mesh current method, superposition theorem, source transformation, Op Amp AC circuits.

   71 p hcmutrans 29/04/2020 196 1

 • Lecture Electric circuit theory: Frequency response - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Frequency response - Nguyễn Công Phương

  The main contents of this chapter include all of the following: Transfer function, the decibel scale, bode plots, series resonance, parallel resonance, passive filters, active filters, scaling.

   78 p hcmutrans 29/04/2020 189 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số