• Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động gồm có 5 dạng bài tập: Thể bị động, thể bị đông các mấu câu cơ bản, thể bị động các động từ tường thuật, bị động với những động từ sai bảo. Ngoài ra còn có thêm phần bài tập về nhà và một số vị dụ kèm theo. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   8 p hcmutrans 30/09/2019 433 2

 • Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng "Câu chủ động câu, bị động" phần 3 được trình bày với các nội dung chính: Bị động đặc biệt, danh động từ bị động, nguyên mẫu bị động, một số động từ quy định có thể được theo sau bởi That... V (INF), bài tập về nhà.

   6 p hcmutrans 30/09/2019 350 3

 • Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng "Câu chủ động, câu bị động" phần 1 được dạy với các nội dung chính: Khái niệm câu chủ động và câu bị động, quy tắc chuyển câu chủ động sang câu bị động, bài tập và bài tập về nhà. Để hiểu hơn về câu chủ động câu bị động mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

   10 p hcmutrans 30/09/2019 350 4

 • Bài giảng mạo từ phần 2

  Bài giảng mạo từ phần 2

  Để tiếp tục bài giảng về mạo từ phần 1 chúng tôi gửi đến các bạn "Bài giảng mạo từ phần 2" tiếp nối các quy tắc dùng mạo từ ở phần 1. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học ngữ pháp Tiếng Anh.

   5 p hcmutrans 30/09/2019 339 2

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 5" cung cấp cho người học các kiến thức: Functional testing, phân hoạch tương đương; black box testing, structural testing, white box testing, black/White box testing, xác định đường đi, độ phức tạp thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hcmutrans 30/01/2020 316 1

 • Lecture Electric circuit theory: Circuit theorems - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Circuit theorems - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Circuit theorems presents the following content: Source transformation, linearity and superposition, Thévenin Equivalent Subcircuits, Norton Equivalent Subcircuits, maximum power transfer.

   52 p hcmutrans 29/04/2020 283 1

 • Lecture Electric circuit theory: Basic elements of electrical circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Basic elements of electrical circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory - Basic elements of electrical circuits presents the following content: Circuit element, circuit, series circuit & parallel circuit, voltage, current, charge, flux linkage, power, energy, independent sources.

   21 p hcmutrans 29/04/2020 258 1

 • Lecture Electric circuit theory: AC power analysis - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: AC power analysis - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: AC power analysis include all of the following content: Instantaneous and average power, RMS value, apparent power and power factor, complex power, power factor improvement.

   38 p hcmutrans 29/04/2020 256 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về siêu văn bản, các thành phần của Web, phân loại trang Web, một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hcmutrans 25/11/2020 250 2

 • Bài giảng mạo từ phần 3

  Bài giảng mạo từ phần 3

  Bài giảng mạo từ phần 3 sẽ tiếp tục với các quy tắc đã học từ phần 1 và 2. Phần 3 này chúng ta sẽ được học các quy tắc từ 14 đến 25. Quy tắc 25 cũng là quy tắc cuối cùng của phần bài giảng về mạo từ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   6 p hcmutrans 30/09/2019 234 2

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 8: System Integration Testing" trình bày các kiến thức: System Integration Testing, kiểm thử tích hợp, incremental, top-down, bottom-up, big Bang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 30/01/2020 232 1

 • Lecture Electric circuit theory: Three-phase circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Three-phase circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Three-phase circuits include all of the following content: Introduction, three-phase source, three-phase load, three-phase circuit analysis, power in three-phase circuits.

   40 p hcmutrans 29/04/2020 224 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số