• Ebook Điện động cơ và điều khiển động cơ: Phần 1

  Ebook Điện động cơ và điều khiển động cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Điện động cơ và điều khiển động cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ô tô, ắc quy khỏi động, máy khởi động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   184 p hcmutrans 29/09/2020 56 10

 • Ebook Điện động cơ và điều khiển động cơ: Phần 2

  Ebook Điện động cơ và điều khiển động cơ: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Điện động cơ và điều khiển động cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống cung cấp điện trên ô tô, hệ thống đánh lửa, hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống điều khiển quạt làm mát động cơ,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   222 p hcmutrans 29/09/2020 32 3

 • Ebook Robot công nghiệp cấu trúc, động học và động lực học: Phần 1

  Ebook Robot công nghiệp cấu trúc, động học và động lực học: Phần 1

  Ebook Robot công nghiệp cấu trúc, động học và động lực học: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Robot công nghiệp; định nghĩa, cấu tạo và phân loại robot công nghiệp; véc tơ, ma trận và định thức; các phép biến đổi đồng nhất; nguyên lý cấu tạo và xếp loại tay máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p hcmutrans 29/09/2020 18 1

 • Ebook Robot công nghiệp cấu trúc, động học và động lực học: Phần 2

  Ebook Robot công nghiệp cấu trúc, động học và động lực học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Động học tay máy, tổng hợp động học robot, thiết kế quỹ đạo robot, động lực học robot, điều khiển robot, lập trình cho robot. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p hcmutrans 29/09/2020 17 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về polyme phân hủy sinh học, polyme tự nhiên phân hủy sinh học, polyeste phân hủy sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   45 p hcmutrans 29/09/2020 22 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 2

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các polyme phân hủy sinh học khác, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PHSH, tác nhân gây phân hủy sinh học, phương pháp và tiêu chuẩn nghiên cứu polyme PHSH,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   52 p hcmutrans 29/09/2020 18 0

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường, dòng điện và vật liệu từ, khái niệm về sắt từ và ứng dụng, momen từ nguyên tử, nghịch từ và thuận từ,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   221 p hcmutrans 29/09/2020 27 1

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản sắt từ và feri từ, các vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng - nam châm vĩnh cửu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   207 p hcmutrans 29/09/2020 19 1

 • Ebook Cấp khí đốt: Phần 1

  Ebook Cấp khí đốt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cấp khí đốt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về khí đốt, các tính chất hóa lý và tính chất cháy của khí đốt thiên nhiên và khí đốt hóa lỏng, xử lý vận chuyển và trữ khí đốt,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   114 p hcmutrans 29/09/2020 19 0

 • Ebook Cấp khí đốt: Phần 2

  Ebook Cấp khí đốt: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cấp khí đốt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán thủy lực hệ thống cấp khí đốt, hóa hơi khí hóa lỏng và thiết bị hóa hơi - trạm điều áp khí, thiết bị điều áp khí và bộ điều áp,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   170 p hcmutrans 29/09/2020 20 0

 • Bài giảng Tối ưu hóa nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về tối ưu hóa

  Bài giảng Tối ưu hóa nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về tối ưu hóa

  Bài giảng "Tối ưu hóa nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về tối ưu hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa, tối ưu hóa tự nhiên, một vài ứng dụng của toán học, mô hình tối ưu hóa nâng cao. Mời các bnaj cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hcmutrans 29/09/2020 25 0

 • Bài giảng Tối ưu hóa nâng cao - Chương 2: Các kiến thức cơ sở

  Bài giảng Tối ưu hóa nâng cao - Chương 2: Các kiến thức cơ sở

  Bài giảng "Tối ưu hóa nâng cao - Chương 2: Các kiến thức cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập lồi, tổ hợp lồi và bao lồi, hàm lồi ngặt và hàm lồi mạnh, đặc trung hàm lồi, biến đổi giữa các dạng bài toán tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p hcmutrans 29/09/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số