• Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 1

  Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Công trình vượt qua sông lớn và vừa, tính toán thủy văn trong thiết kế cầu, xác định khẩu độ cầu và xói chung dưới cầu, xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   161 p hcmutrans 29/04/2020 54 0

 • Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 2

  Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Công trình vượt qua sông nhỏ, xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ, đặc tính của mưa và dòng chảy do mưa rào,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   147 p hcmutrans 29/04/2020 38 0

 • Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thiết kế nền đường, cấu tạo nền đường trong trường hợp thông thường, tính toán độ lún của nền đắp, chế độ thủy nhiệt của nền đường, cấu tạo áo đường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   116 p hcmutrans 29/04/2020 65 1

 • Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, gia cố chống xói rãnh, dốc nước và bậc nước, rãnh tập trung nước,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   131 p hcmutrans 29/04/2020 41 0

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 221:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 221:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 221:1995 về Công trình giao thông trong vùng có động đất - Tiêu chuẩn thiết kế dùng để thiết kế các công trình giao thông (đường sá, cầu cống, tường chắn đất, đường hầm, bến cảng v.v…) xây dựng trong các vùng có cấp động đất 7,8 và 9 (sau đây gọi là các vùng có động đất).

   31 p hcmutrans 29/02/2020 52 0

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000 về Quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT quy định các yêu cầu về nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) và báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) các dự án đầu tư mới, khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông...

   67 p hcmutrans 29/02/2020 44 0

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995 về Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy - Tiêu chuẩn thiết kế dùng để xác định các tải trọng và tác động do sóng và do tàu khi thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các công trình giao thông đường thủy ở sông và ở biển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p hcmutrans 29/02/2020 46 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 về Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với cáp dự ứng lực bảy sợi bọc epoxy từng sợi đơn, dùng trong công trình giao thông và các công trình xây dựng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hcmutrans 29/02/2020 41 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848:1991 về Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,... nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật hợp lý khi thiết kế và lập kế hoạch đầu tư...

   6 p hcmutrans 29/02/2020 43 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu các công trình sử dụng kết cấu rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép được mạ kẽm và tráng phủ nhựa (PVC). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hcmutrans 29/02/2020 39 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8870:2011

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8870:2011

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8870:2011 quy định công tác thi công và nghiệm thu neo gia cố ổn định mái dốc tại các công trình xây dựng giao thông vận tải. Tiêu chuẩn không đề cập đến những vấn đề chi tiết cụ thể cho từng loại neo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hcmutrans 29/02/2020 47 0

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998 về Sơn cầu thép và kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu - Bộ giao thông vận tải áp dụng cho việc thi công các loại sơn bảo vệ dầm cầu thép, kết cấu xây dựng bằng thép trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ngoài trời đối với các loại sơn sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật bảo vệ các công trình giao thông.

   14 p hcmutrans 29/02/2020 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số