• Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô, vai trò của đường ô tô trong giao thông vận tải, đường ô tô và các yếu tố của tuyến đường, các điều kiện chuyển động của ô tô trên đường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p hcmutrans 25/10/2020 35 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế bình đồ tuyến, bán kính tối thiểu trong đường cong, siêu cao và đoạn nối siêu cao, đường cong chuyển tiếp, mở rộng đường và đoạn nối mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hcmutrans 25/10/2020 24 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 3: Thiết kế trắc dọc đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 3: Thiết kế trắc dọc đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 3: Thiết kế trắc dọc đường với các nội dung thiết kế trắc dọc, độ dốc dọc và chiều dài đoạn dốc dọc, thiết kế đường cong đứng, những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trắc dọc, xác định các điểm khống chế khi thiết kế trắc dọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hcmutrans 25/10/2020 12 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 4: Thiết kế trắc ngang và nền đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 4: Thiết kế trắc ngang và nền đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 4: Thiết kế trắc ngang và nền đường với các nội dung thiết kế trắc ngang và nền đường, bề rộng phần xe chạy và lề đường, các dạng trắc ngang nền đường, các loại biến dạng của nền đường, Taluy đường và gia cố Taluy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hcmutrans 25/10/2020 15 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kết cấu áo đường, thiết kế áo đường mềm, thiết kế áo đường cứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hcmutrans 25/10/2020 13 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 6: Nút giao thông

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 6: Nút giao thông

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 6: Nút giao thông trình bày các nội dung chính sau nút giao thông, khái niệm và phân loại, nút giao thông cùng mức, nút giao thông khác mức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hcmutrans 25/10/2020 17 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước

  Bài giảng "Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước" thông tin đến các bạn những kiến thức về thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hcmutrans 25/10/2020 15 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô: Chương 8 trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát thiết kế tuyến đường, khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát bước thiết kế kỹ thuật, khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hcmutrans 25/10/2020 15 0

 • Ebook Thủy động lực học: Phần 1

  Ebook Thủy động lực học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thủy động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lỏng lý tưởng, chất lỏng nhớt, tính chảy rối, lớp biên, sự dẫn nhiệt trong chất lỏng, sự khuếch tán, hiện tượng mặt ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   409 p hcmutrans 29/09/2020 34 0

 • Ebook Thủy động lực học: Phần 2

  Ebook Thủy động lực học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thủy động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Âm, sóng va chạm, chuyển động một chiều của khí nén được, sự giao nhau của các mặt gián đoạn, dòng chảy phẳng của một chất khí nén được, dòng bao quanh các vật hữu hạn, thủy động lực học về sự cháy,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   452 p hcmutrans 29/09/2020 21 0

 • Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 1

  Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Công trình vượt qua sông lớn và vừa, tính toán thủy văn trong thiết kế cầu, xác định khẩu độ cầu và xói chung dưới cầu, xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   161 p hcmutrans 29/04/2020 138 3

 • Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 2

  Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Công trình vượt qua sông nhỏ, xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ, đặc tính của mưa và dòng chảy do mưa rào,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   147 p hcmutrans 29/04/2020 112 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số