Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu sàn bê tông cốt thép; kết cấu mái bê tông cốt thép; kết cấu khung bê tông cốt thép; kết cấu nhà công nghiệp bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!