Bài giảng Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Chương 4 - ThS. BS. Nguyễn Phúc Học

Chương 4 - Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp. Chương này giúp người học: Trình bày được đường vào độc chất, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng và nguyên tắc xử trí người bệnh bị ngộ độc cấp; trình bày được các bước nhận định, chẩn đoán điều dưỡng đối với bệnh nhân ngộ độc cấp; trình bày được các bước lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện chăm sóc người bệnh ngộ độc cấp.