Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 1 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 1 do PGS.TS. Dương Hồng Quảng biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về các đại lượng vật lý liên quan đến quá trình biến đổi năng lượng trong mạch điện, các thông số cơ bản của mạch điện và các chế độ hoạt động của mạch điện. Mời các bạn tham khảo!