Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 2 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

Bài giảng Kỹ thuật điện công trình (Phần 1: Mạch điện): Chương 2 do PGS.TS. Dương Hồng Quảng biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về khái niệm dòng điện xoay chiều (điều hòa), giá trị hiệu dụng của dòng điện điều hòa, các phương pháp biểu diễn dòng điện điều hòa và phân tích mạch điện điều hòa. Mời các bạn tham khảo!