Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 Mô hình quan hệ dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!