Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; tính đầy đủ của SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!