Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Văn Thìn

"Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất" trình bày những nội dung chính sau: Biến cố ngẫu nhiên, các phép toán trên các biến cố, xác suất của biến cố. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.