Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy gồm có những nội dung chính sau: Khoảng tin cậy cho trung bình, khoảng tin cậy cho tỷ lệ, xác định kích thước mẫu, xác định độ tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo.