Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng gồm có những nội dung chính sau: Ước lượng điểm, các tiêu chuẩn ước lượng, các phương pháp ước lượng điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.