Cẩm nang nười tư vấn kinh doanh và đầu thư chứng khoán ở Việt Nam

Chứng khoán là lĩnh vực đầu tư còn mới mẻ so với đại đa số người dân Việt Nam. Lĩnh vực đầu tư đầy hấp dẫn này trong ít năm nữa sẽ vô cùng sôi động. Cùng với các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN), các nhà đầu tư trong nước sẽ tham gia rất mạnh mẽ trong những năm tới