Châm cứu trị bệnh qua hình ảnh : Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Ưu điểm của liệu pháp châm cứu trị bệnh, phạm vi chủ trị của du huyệt châm cứu, thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đạ tràng kinh,…