Ebook Bài tập kỹ thuật đo: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật đo" cung cấp cho người đọc các bài tập: Nội dung tính toán độ chính xác cho các thông số hình học của chi tiết máy và bộ phận máy, tính toán và chọn lắp ghép bề mặt trơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.