Ebook Địa chất môi trường: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Địa chất môi trường cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Tai biến địa chất, địa chất y học, đánh giá môi trường địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.