Ebook Hỏi và đáp về khai thác hệ thống đóng lực điêden tàu thủy (Tập 1): Phần 1

Cuốn sách cung cấp những câu hỏi và đáp về khai thác động cơ chính, từ chuyển bị khởi động, khởi động, chăm sóc động cơ lúc làm việc, dừng động cơ; các câu hỏi về hệ thống phục vụ cho động cơ như hệ thống làm mát, bôi trơn cũng như, dầu, mỡ, nước; những điều cần quan tâm, lưu ý khi tháo, lắp động cơ máy chính. Mời các bạn cùng tham khảo.