Ebook Hỏi và đáp về khai thác hệ thống đóng lực điêden tàu thủy (Tập 2): Phần 1

Cuốn sách "Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thủy (Tập 2)" giới thiệu một số câu hỏi - đáp về tuabin, nồi hơi, bơm,dầu bôi trơn, tính năng công dụng, cách chọn dầu bôi trơn trong những động cơ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.