Ebook Kiến trúc cổ Trung Quốc: Phần 1 - Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường

Phần 1 của Ebook Kiến trúc cổ Trung Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường biên soạn có nội dung giới thiệu đến bạn đọc một số kiến thức cơ bản như: Khái quát kiến trúc cổ Trung Quốc, đô thị - thành lũy và cầu, kiến trúc cung điện và lăng mộ. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết, đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập.