Ebook Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng - Phần 1

Cuốn sách 'Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng' là bản dịch dựa trên nguyên bản tiếng Pháp 'L'esclairage Notions de Base Projets D'installations' được tái bản lần thứ tư, có bổ sung thêm những tư liệu mới. Cuốn sách thể hiện những thành tựu của lĩnh vực kỹ thuật chiếu sáng của nước Pháp, một nước có truyền thống về những công trình xây dựng. Sách gồm có 5 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook. Sau đây là phần 1 của ebook, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.