Ebook Pháp luật đại cương: Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về nhà nước; nguồn gốc, bản chất, thuộc tính và vai trò của pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luât, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.