Giáo trình Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP. HCM

Giáo trình Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh: Phần 1 có nội dung trình bày cơ sở lý thuyết của kỹ thuật vi sinh, các sơ đồ thiết bị, dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật, thiết bị vận chuyển, máy và thiết vị chuẩn bị nguyên liệu. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.