Giáo trình Lý thuyết khung gầm ô tô : Phần 1

Giáo trình gồm 11 chương, trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận thuộc phần gầm ôtô. Phần 1 gồm các chương: Bố trí chung trên ô tô, Bộ ly hợp, Hộp số thường, Hộp số tự động, Truyền động các đăng.