Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1

Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Làm quen với cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, SQL và cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu Access,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.