Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 1

Giáo trình 'Thiết kế logic số' gồm có 4 chương, 4 phụ lục và được chia thành 2 phần, phần 1 của giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức, khái niệm cơ bản về thiết kế các khối số, trong đó có những kiến thức được nhắc lại với những bổ xung phù hợp với mục đích môn học; giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL; thiết kế các khối mạch dãy và tổ hợp thông dụng; thiết kế mạch số trên FPGA. Mời các bạn cùng tham khảo.