Tiếng Anh Kỹ thuật tàu thủy

Từ vựng, đọc bài và dịch sang tiêng Việt, kiến thức trong phần mềm, câu trả lời các bài đọc trên lớp, ngữ pháp. giúp sinh viên chuyên ngành kỹ thuật tàu thủy học tập môn tiếng Anh đóng tàu một cách hiệu quả như mong muốn