• Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 2

  Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 2

  Trong định hướng phát triển các ngành kinh tế và các vùng. Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra chủ trương “xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn một triệu km² thềm lục địa. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho các quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế biển. Mời các bạn cùng...

   222 p hcmutrans 29/02/2020 49 0

 • Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 1

  Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 1

  Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với nhiều đảo, đặc biệt có hai quần đảo Hoàng Sa và trường sa trên biển Đông. Biển có vai trò vô cùng quan trọng về các mặt chiến lược, phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng... đối với nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu những quy định pháp lý cho người đi biển qua nội dung cuốn sách.

   103 p hcmutrans 29/02/2020 58 2

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2014/BGTVT áp dụng cho việc kiểm tra, chứng nhận các phao neo không có người ở như định nghĩa ở 1.2.2, dự định dùng để chằng buộc tàu biển, phương tiện phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí và các loại phương tiện nổi khác (sau đây, nếu không được nêu rõ thì được gọi chung là tàu) và các phao tín hiệu dùng để...

   66 p hcmutrans 29/02/2020 43 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8985:2011 - ISO 15607:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8985:2011 - ISO 15607:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8985:2011 xác định các quy tắc chung dùng cho đặc tính kỹ thuật liên quan đến nhiều tiêu chuẩn khác về các quy tắc chi tiết cho các ứng dụng riêng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàn tay, hàn cơ khí hóa và tự động.

   10 p hcmutrans 29/02/2020 41 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8995:2011 - ISO 1052:1982

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8995:2011 - ISO 1052:1982

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8995:2011 về Thép kỹ thuật cơ khí thông dụng quy định các yêu cầu chất lượng của thép kỹ thuật cơ khí thông dụng được nêu trong Bảng 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép lá cán nóng chiều dày lớn hơn hoặc bằng 3 mm, thép tấm (dẹt) và thép thanh ở trạng thái cung cấp và dùng làm kết cấu cơ khí.

   6 p hcmutrans 29/02/2020 39 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7620:2007 - ISO/PAS 17712:2006

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7620:2007 - ISO/PAS 17712:2006

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7620:2007 về Công te nơ vận chuyển - Dấu niêm phong cơ khí quy định các quy trình đồng nhất để phân loại, chấp nhận và không chấp nhận (loại bỏ) các dấu niêm phong cơ khí của công te nơ vận chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hcmutrans 29/02/2020 42 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-10:2015 - ISO 15614-10:2005 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-10:2015 - ISO 15614-10:2005 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-10:2015 quy định phương pháp chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn cho hàn trong các môi trường khô áp suất cao. Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu tối thiểu của thử nghiệm cần thiết cho chấp nhận các quy trình hàn. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để chấp nhận các quy trình hàn khi sử dụng hàn cơ...

   11 p hcmutrans 29/02/2020 45 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2015/BLDTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2015/BLDTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2015/BLDTBXH quy định về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm hệ thống đường ống cố định bằng kim loại được sử dụng cho mục đích vận chuyển khí đốt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hcmutrans 29/02/2020 32 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 50:2012/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 50:2012/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 50:2012/BGTVT quy định các yêu cầu về giám sát kỹ thuật, thiết kế, đóng mới, sửa chữa, nhập khẩu tàu thể thao, vui chơi giải trí (sau đây gọi là tàu) có các đặc trưng sau: Chiều dài tiêu chuẩn Ltc không lớn hơn 24 m; chuyển động bằng buồm, bằng máy, bằng cơ khí hoặc kết hợp các dạng chuyển động trên.

   21 p hcmutrans 29/02/2020 46 0

 • Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 172:2001

  Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 172:2001

  Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 172:2001 về Cấp bậc kỹ thuật công nhân trong lĩnh vực cơ khí đóng, sửa tàu thuyền thủy sản quy định tên nghề, số lượng nghề, số lượng bậc và nội dung từng bậc kỹ thuật của mỗi nghề trong lĩnh vực cơ khí đóng, sửa tàu thuyền thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hcmutrans 29/02/2020 47 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-44:2003

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-44:2003

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-44:2003 quy định những nguyên tắc chung để biểu diễn các hình cắt trên các bản vẽ cơ khí theo phương pháp hình chiếu thẳng góc, đã được quy định trong ISO 5456-2. Đối với phần diện tích trên hình cắt, việc biểu diễn phải theo ISO 128-50.

   5 p hcmutrans 29/02/2020 38 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 về Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải​ quy định quy trình, tiêu chí chung đánh giá chất lượng của dịch vụ vận hành luồng hàng hải tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hcmutrans 30/01/2020 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số