• Bài giảng Toán cao cấp 2 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm nhiều biến; tích phân hàm nhiều biến; phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p hcmutrans 27/06/2022 11 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới hạn và tính liên tục; phép tính vi phân hàm một biến; phép tính tích phân hàm một biến; lý thuyết chuỗi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hcmutrans 27/06/2022 7 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 - ThS. Bành Thị Hồng

  Tiếp phần 1, nội dung Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Không gian Vectơ; Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hcmutrans 27/06/2022 11 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 trình bày về xác suất: các khái niệm về biến cố, xác suất, biến ngẫu nhiên, công thức tính xác suất và luật phân phối xác suất; các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn quan trọng trong xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 trình bày về thống kê: lý thuyết mẫu, các bài toán ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê và lý thuyết tương quan, hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về phương pháp sô; Các phương trình cơ bản trong lý thuyết đàn hồi dưới dạng ma trận; Nguyên lý dừng thế năng toàn phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3 Phương pháp phần tử hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp phần tử hữu hạn; Nội dung phương pháp phần tử hữu hạn – mô hình chuyển vi; Rời rạc hóa sơ đồ tính; Hàm chuyển vị – hàm dạng; Xây dựng phương trình cân bằng – Ma trận độ...

   60 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2 Phương pháp sai phân hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phương pháp sai phân hữu hạn; Cách biểu thị đạo hàm bằng sai phân hữu hạn; Áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn để xác định mô men uốn và độ võng của dầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phần tử thanh chịu kéo – nén; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng và kéo – nén; Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính hệ dầm –...

   64 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

  Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

  Bài giảng Xác suất và thống kê đại học do ThS. Nguyễn Tiến Đạt biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Biến cố ngẫu nhiên; Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hcmutrans 27/06/2022 7 0

 • Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 1

  Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 1

  Cuốn sách "Sự tiến hóa của Vật lý" vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về quá trình tiến hóa của Vật lý. Từ những ý tưởng cơ bản, xây dựng nền móng như tư duy cơ học, trải qua quá trình đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập, quá trình kế thừa và giải quyết các cuộc khủng hoảng phát sinh từ những bất cập trong lý thuyết cũ, những...

   146 p hcmutrans 18/04/2022 41 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số