• Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về động học chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vị trí và độ dịch chuyển, vận tốc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến, chuyển động tròn đều, vận tốc và gia tốc tương đối, bài tập áp dụng.

   5 p hcmutrans 24/02/2021 27 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 1b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1b gồm có các bài tập áp dụng về động học chất điểm có kèm hướng dẫn giải, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hcmutrans 24/02/2021 24 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a cung cấp cho người học những kiến thức về động lực học chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các định luật Newton, hệ quy chiếu quán tính; hệ quy chiếu không quán tính, lực quán tính; chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính.

   8 p hcmutrans 24/02/2021 30 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2b cung cấp cho người học những kiến thức về công và năng lượng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Công và công suất, động năng, thế năng, cơ năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hcmutrans 24/02/2021 26 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a cung cấp cho người học những kiến thức về hệ chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khối tâm, định luật 2 Newton cho hệ chất điểm, momen động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hcmutrans 24/02/2021 28 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3b cung cấp cho người học những kiến thức về vật rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vận tốc góc và gia tốc góc, momen động và momen lực đối với một trục, định luật 2 Newton cho chuyển động quay, công và năng lượng trong chuyển động quay, chuyển động lăn.

   12 p hcmutrans 24/02/2021 31 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về khí lý tưởng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương trình trạng thái khí lý tưởng, công thực hiện bởi khí lý tưởng, thuyết ñộng học phân tử, nội năng khí lý tưởng, nhiệt dung khí lý tưởng.

   9 p hcmutrans 24/02/2021 27 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về nhiệt động lực học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguyên lý thứ nhất, nguyên lý thứ hai – cách phát biểu của Kelvin, nguyên lý thứ hai – Cách phát biểu của Clausius, nguyên lý thứ hai – Entropy.

   14 p hcmutrans 24/02/2021 32 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về điện trường tĩnh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Điện tích, định luật Coulomb, điện trường, cường độ điện trường, điện trường của một điện tích điểm, nguyên lý chồng chất điện trường, đường sức điện trường, điện tích và...

   8 p hcmutrans 24/02/2021 29 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về định luật Gauss. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thông lượng dòng nước, thông lượng điện trường (điện thông), định luật Gauss, dạng vi phân của định luật Gauss, bài tập áp dụng.

   8 p hcmutrans 24/02/2021 28 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về điện thế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Công của lực tĩnh điện, thế năng tĩnh điện, điện thế, lưu số của trường tĩnh điện, bài tập áp dụng.

   9 p hcmutrans 24/02/2021 29 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức về vật dẫn & điện môi. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vật dẫn cân bằng, năng lượng điện trường, tụ điện, sự phân cực điện môi, điện trường trong điện môi, định luật Gauss trong điện môi, điều kiện liên tục trên mặt phân cách, các tính...

   5 p hcmutrans 24/02/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số