• Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất, phân tích chi phí và giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   117 p hcmutrans 25/11/2020 6 1

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phân tích hoạt động kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p hcmutrans 25/11/2020 4 1

 • Ebook Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô" (Tập 1): Phần 1

  Ebook Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô" (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô" (Tập 1) trình bày các nội dung chính sau: Ngang bằng lãi suất và câu chuyện Fed thắt chặt tiền tệ - tăng lãi suất, cán cân vãng lai thâm hụt đến mức nào thì trở nên nguy hiểm, xu hướng lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái hiện đi về đâu, chính sách tài khóa ở các nước đang phát triển và...

   62 p hcmutrans 25/11/2020 2 0

 • Ebook Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô" (Tập 1): Phần 2

  Ebook Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô" (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô" (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tại sao siêu lạm phát đôi lúc xảy ra, khủng hoảng tài chính ở các nước thị trường mới nổi và những bài học kinh nghiệm, lạm phát và tăng trưởng, thị trường tài chính và chu kỳ kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   59 p hcmutrans 25/11/2020 3 0

 • Ebook Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Lịch sử kinh tế Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế thời kỳ tiền phong kiến, kinh tế thời kỳ dựng nước, nền kinh tế thời kỳ phong kiến, sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến - thời kỳ Pháp thuộc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p hcmutrans 25/11/2020 2 0

 • Ebook Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Lịch sử kinh tế Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nền kinh tế thời kỳ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nền kinh tế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   149 p hcmutrans 25/11/2020 3 0

 • Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 1

  Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 1

  Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về PR. Qua 13 chương sách người đọc sẽ hiểu được thực chất của PR cũng như có thể áp dụng vào trong thực tế công việc. Các chương sách sẽ giúp bạn lần lượt tìm hiểu về lịch sử, định nghĩa PR, cách lập kế hoạch thực hiện PR cách hợp tác với giới truyền thông cũng như cách quản trị sự khủng hoảng...

   75 p hcmutrans 25/11/2020 3 0

 • Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 2

  Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Phá vỡ bí ẩn PR" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các nhóm công chúng của PR, hợp tác với giới truyền thông, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, quản trị khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p hcmutrans 25/11/2020 2 0

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chức năng tài chính, giải quyết nhu cầu vốn, tạo vốn trong kinh doanh, huy động vốn từ nguồn trái phiếu công ty, quản lý chi phí, thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hcmutrans 25/11/2020 3 0

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân sự, quản trị nhân lực, nghệ thuật quản lý nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   264 p hcmutrans 25/11/2020 2 0

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ, sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX, kinh tế chính trị học tiểu tư sản, học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX,... Mời các bạn...

   167 p hcmutrans 25/11/2020 2 0

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự phát sinh và phát triển của KTCT học Mác - Lênin, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes, các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới, học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại....

   170 p hcmutrans 25/11/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số