• Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 1

  Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Những âm mưu từ đảo Jekyll nhận diện cục dự trữ liên bang có kết cấu nội dung gồm 3 phần: mở đầu, đây là âm mưu gì, hành trình tới đảo Jekyll, tên của trò chơi là sự cứu trợ kinh tế, những người bảo vệ dân chúng, khóa học cấp tốc về tiền, thuật giả kim mới, kế hoạch của Rothschild,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   401 p hcmutrans 27/06/2022 15 0

 • Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 2

  Ebook Những âm mưu từ đảo Jekyll: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Những âm mưu từ đảo Jekyll nhận diện cục dự trữ liên bang có kết cấu nội dung gồm các phần còn lại: câu chuyện về ba ngân hàng, bản đồ châu báu đã bị mất, hành trình tới đảo Jekyll, mùa thu hoạch, cầu nối Luân Đôn, chuyến du hành xuyên thời gian vào không gian,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   373 p hcmutrans 27/06/2022 15 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm 2 phần: giới thiệu, câu chuyện của Deena, các công ty chủ lưu đang phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p hcmutrans 27/06/2022 14 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm phần còn lại: giới thiệu bộ công cụ giá trị bền vững, lời giới thiệu về giá trị bền vững các quy tắc, kết hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hcmutrans 27/06/2022 13 0

 • Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 1

  Ebook "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 1 trình bày các câu hỏi và bài tập về: phân...

   99 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 2

  Ebook "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 2 trình bày đáp án và hướng dẫn giải các...

   79 p hcmutrans 27/06/2022 10 0

 • Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 1

  Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược" có nội dung gồm 5 chương trình bày về: mất kiểm soát; điều gì làm các giao dịch đa phần hiện nay phức tạp; hẻm núi và nồi nhiệt - quá trình đánh giá cạnh tranh; tài năng và đội bán hàng; kho vũ khí của lợi thế cạnh tranh;......

   82 p hcmutrans 25/05/2022 51 0

 • Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 2

  Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược" tiếp tục trình bày những nội dung về: giải pháp R.A.D.A.R; chiến lược hành động; thay đổi vấn đề và những chiến thuật kinh doanh dựa trên cơ sở thời gian; chiến thắng trước trận đấu - sự quản lý tài khoản;...

   205 p hcmutrans 25/05/2022 31 0

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" có nội dung trình bày tổng quan về lĩnh vực bán hàng, tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác, những hiểu biết cần thiết của người bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   248 p hcmutrans 25/05/2022 33 1

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" tiếp tục trình bày những nội dung về: nguyên tắc chào hàng trực diện, nguyên tắc bán lẻ hàng hóa, những hình thức marketing trực tiếp khác,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   269 p hcmutrans 25/05/2022 30 1

 • Giáo trình Thương mại quốc tế: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên

  Giáo trình Thương mại quốc tế: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên

  Phần 1 của "Giáo trình Thương mại quốc tế" do PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên chủ biên có nội dung gồm ba chương đầu trình bày: những vấn đề chung về thương mại quốc tế, lý thuyết thương mại quốc tế từ cổ điển đến tân cổ điển, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p hcmutrans 25/05/2022 15 1

 • Giáo trình Thương mại quốc tế: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên

  Giáo trình Thương mại quốc tế: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thương mại quốc tế" do PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên chủ biên có nội dung gồm 5 chương tiếp tục trình bày về: thuế quan - một công cụ hạn chế thương mại quốc tế, các hàng rào thương mại phi thuế quan và các khía cạnh kinh tế của chính sách thương mại, thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế,... Mời...

   139 p hcmutrans 25/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số