• Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung chương 2 Quản lý thời gian nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về Quản lý thời gian bao gồm các quy trình cần thiết để quản lý sự hoàn thành theo thời gian của dự án, bao gồm: Kế hoạch quản lý thời gian định các công việc tự các công việc chức thực hiện kế hoạch tính nguồn lực cho các công việc tính thời...

   93 p hcmutrans 25/06/2020 15 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 3 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 3 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Chương 2 Kiểm soát chi phí nhằm trình bày về kiểm soát chi phí theo công tác, đặc điểm của công trình xây dựng, hình thức kiểm soát chi phí truyền thống. Hình thức kiểm soát chi phí mới.

   28 p hcmutrans 25/06/2020 10 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 4 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 4 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung cơ bản trong chương 4 Quản lý chi phí nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng trình bày về một số khái niệm cơ bản về lợi ích của dự án, cấu trúc chi phí. Vốn đầu tư bao gồm các thành phần chi phí biến đổi.

   75 p hcmutrans 25/06/2020 13 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung chính của Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Chương 5 Quản lý rủi ro nhằm trình bày về tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian. Mô tả việc sử dụng một tập hợp đường cong chữ S để kiểm soát chi phí, kiểm soát tiến trình.

   25 p hcmutrans 25/06/2020 14 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 6 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 6 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung chính của chương 6 Quản lý chất lượng nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng trình bày về quản lý chất lượng trong dự án xây dựng, lý thuyết về quản lý chất lượng, truyền thống xây dựng, tiêu chuẩn và thuật ngữ.

   98 p hcmutrans 25/06/2020 12 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung của chương 1 Tổng quan quản lý dự án xây dựng nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về định nghĩa dự án, dự án xây dựng, quản lý dự án, các thành phần của dự án, vòng đời dự án và tiến trình quản lý dự án, các giai đoạn quản lý dự án, cấu trúc tổ chức.

   49 p hcmutrans 25/06/2020 12 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 7 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 7 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung trọng tâm của Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Chương 7 Quản lý chất lượng nhằm trình bày về vai trò của các phương pháp thống kê trong việc quản lý quy trình sản xuất, làm thế nào để thu thập dữ liệu, phiếu kiểm tra, phân tích Pareto, sơ đồ nguyên nhân và kết quả, biểu đồ tần suất, biểu đồ tiến trình.

   47 p hcmutrans 25/06/2020 14 0

 • Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 2): Phần 2

  Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Trả công lao động, các khuyến khích tài chính và phúc lợi xã hội, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p hcmutrans 29/05/2020 18 0

 • Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 2): Phần 1

  Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo động lực làm việc cho người lao động, tổ chức lao động, định mức lao động, đánh giá nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p hcmutrans 29/05/2020 15 0

 • Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 1): Phần 2

  Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế hoạch hóa nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p hcmutrans 29/05/2020 19 0

 • Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 1): Phần 1

  Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về quản trị nhân lực, doanh nghiệp với chức năng quản trị nhân lực, quản trị nhóm và hành vi tổ chức,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p hcmutrans 29/05/2020 12 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập thể sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại và tâm lý người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p hcmutrans 29/05/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số