• Ebook Pháp luật đại cương: Phần 2

  Ebook Pháp luật đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các bài tập nghiệm thu kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p hcmutrans 27/06/2022 11 0

 • Giáo trình Ngân hàng câu hỏi thi kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin: Phần 1

  Giáo trình Ngân hàng câu hỏi thi kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin: Phần 1

  Giáo trình Ngân hàng câu hỏi thi kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin: Phần 1 bao gồm các câu hỏi liên quan đến các nội dung lý thuyết về: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   398 p hcmutrans 18/03/2022 101 5

 • Giáo trình Ngân hàng câu hỏi thi kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin: Phần 2

  Giáo trình Ngân hàng câu hỏi thi kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin: Phần 2

  Giáo trình Ngân hàng câu hỏi thi kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin: Phần 2 bao gồm các câu hỏi liên quan đến các nội dung về: Học thuyết giá trị, Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng...

   300 p hcmutrans 18/03/2022 70 1

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị) - Mạch Quang Thắng

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị) - Mạch Quang Thắng

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân;...

   152 p hcmutrans 28/02/2022 96 6

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên...

   179 p hcmutrans 28/02/2022 71 1

 • Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 1

  Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 1

  Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo...

   49 p hcmutrans 28/02/2022 53 1

 • Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 2

  Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam;...Mời...

   41 p hcmutrans 28/02/2022 50 1

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 1): Phần 1 gồm có 9 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng, an ninh; Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến...

   105 p hcmutrans 26/12/2021 70 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 1): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 1): Phần 2 gồm có 6 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh...

   113 p hcmutrans 26/12/2021 64 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 2): Phần 1 gồm có 4 bài, nội dung cụ thể như sau: Đội ngũ đơn vị; Sử dụng bản đồ quân sự; Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p hcmutrans 26/12/2021 62 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Tập 2): Phần 2 gồm có 6 bài, với các nội dung cụ thể như sau: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh; Ba môn quân sự phối hợp; Từng người trong chiến đấu tiến công; Từng người trong chiến đấu phòng ngự; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Mời các...

   98 p hcmutrans 26/12/2021 67 0

 • Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   64 p hcmutrans 26/12/2021 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số