• Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 1 (Bài 1) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 1 (Bài 1) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 1 (Bài 1): Tổng quan về năng lượng tái tạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguồn năng lượng tái tạo, tiềm năng và ứng dụng năng lượng tái tạo hiện nay, công nghệ sử dụng các nguồn năng lượng mới, chất điện phân tán sử dụng các nguồn năng lượng mới. Mời các bạn cùng tham khảo...

   46 p hcmutrans 29/04/2020 85 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 4) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 4) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 2 (Bài 4): Năng lượng mặt trời" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ chế tạo pin quang điện, đặc tính tải của pin quang điện, dò điểm công suất cực đại (MPPT). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hcmutrans 29/04/2020 80 3

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 2) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 2) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 2 (Bài 2): Năng lượng mặt trời" cung cấp cho người học các kiến thức về nguồn năng lượng mặt trời bao gồm: Phổ mặt trời, quỹ đạo trái đất, góc chiếu của mặt trời vào giữa trưa, vị trí mặt trời theo giờ trong ngày, phân tích bóng che dùng sơ đồ hướng mặt trời, tính giờ mặt trời theo múi...

   38 p hcmutrans 29/04/2020 80 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 3) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 3) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 2 (Bài 3): Năng lượng mặt trời" cung cấp cho người học các kiến thức: Tế bào quang điện, đặc tính I-V của pin quang điện, ảnh hưởng của hiện tượng bóng che. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hcmutrans 29/04/2020 85 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 5) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 5) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 2 (Bài 5): Năng lượng mặt trời" cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống điện mặt trời hoạt động độc lập bao gồm: Ước lượng tải, bộ nghịch lưu và hệ điện áp, ắc-quy và tính toán dung lượng ắc-quy, tính toán lắp ghép dàn pin mặt trời, hệ điện mặt trời lai. Mời các bạn cùng tham...

   52 p hcmutrans 29/04/2020 84 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 6) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 6) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 2 (Bài 6): Năng lượng mặt trời" cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống điện mặt trời hòa lưới bao gồm: Cấu trúc hệ điện mặt trời hòa lưới, định mức DC và AC, tính toán theo số giờ nắng đỉnh, tính toán công suất, tính toán kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hcmutrans 29/04/2020 87 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 (Bài 8) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 (Bài 8) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 3 (Bài 8): Năng lượng gió" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu suất cực đại của rôto, máy phát tuabin gió, điều chỉnh tốc độ để đạt công suất cực đại, công suất gió trung bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hcmutrans 29/04/2020 91 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 (Bài 7) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 (Bài 7) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 3 (Bài 7): Năng lượng gió" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển năng lượng gió, các loại tuabin gió, công suất gió, ảnh hưởng chiều cao của tháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hcmutrans 29/04/2020 84 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 (Bài 9) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 (Bài 9) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 3 (Bài 9): Năng lượng gió" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng năng lượng của tuabin gió, tính toán các đặc tính vận hành của tuabin gió, tính toán kinh tế, tác động môi trường của máy phát điện gió. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hcmutrans 29/04/2020 112 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 5 (Bài 10) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 5 (Bài 10) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 5 (Bài 10): Tích trữ năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tích trữ năng lượng, hệ thống trữ năng siêu dẫn, bánh đà, các loại pin/ắc-quy, ắc-quy chì-axit, ắc-quy lithium, tiêu tụ điện (supercapacitor, ultracapacitor). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hcmutrans 29/04/2020 85 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 5 (Bài 11) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 5 (Bài 11) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 5 (Bài 11): Tích trữ năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về pin nhiên liệu, bộ điện phân, nhiệt động học của pin nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết của pin nhiên liệu, đặc tính của pin nhiên liệu (lý tưởng và thực), các loại pin nhiên liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hcmutrans 29/04/2020 81 2

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 6 (Bài 12) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 6 (Bài 12) - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 6 (Bài 12): Ứng dụng hiệu quả NLTT" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mạch biến đổi năng lượng (mạch biến đổi DC/DC, mạch nạp ắc-quy từ pin mặt trời, mạch nạp ắc-quy từ tuabin gió,…), tính toán thiết kế sử dụng điện mặt trời (hệ điện mặt trời độc lập, hệ điện mặt...

   36 p hcmutrans 29/04/2020 83 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số