Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông - Bài 3: Nguyên tắc dựng phim trong điện ảnh

Video "Nguyên tắc dựng phim trong điện ảnh" trong khóa học Online "Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông" nhằm giúp chúng ta có thêm kiến thức và thuận lợi khi tiến hành công tác hậu kỳ, các nội dung cần thiết trước khi bạn bắt tay vào việc dựng phim. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.