• Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 1

  Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 1

  Cuốn sách Đô thị học - Những khái niệm mở đầu trình bày một cái nhìn bao quát về lịch trình hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây để nắm rõ chi tiết nội dung tài liệu.

   193 p hcmutrans 27/06/2022 9 1

 • Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 2

  Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 2

  Đô thị học - Những khái niệm mở đầu đề cập tới 5 khái niệm - chìa khóa để đi vào đô thị học: đó là đô thị, đô thị hóa, đô thị học, (lề) lối quy hoạch và nhà đô thị (hay nhà quy hoạch) và hàng trăm các khái niệm phái sinh từ các thuật ngữ ấy. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây để nắm rõ chi tiết nội dung...

   210 p hcmutrans 27/06/2022 13 1

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Giáo trình trình bày những nguyên tắc cơ bản về lựa chọn các giải pháp kết cấu hợp lý, phân tích, áp dụng các giả thiết, lý thuyết tính toán, sơ đồ tính toán, xác định tải trọng và các yêu cấu tạo sao cho phù hợp với thực tế làm việc của từng dạng kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   231 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Tổ chức thi công - Võ Xuân Lý

  Bài giảng Tổ chức thi công - Võ Xuân Lý

  Công tác chuẩn bị thi công; Các phương pháp tổ chức thi công đường ô tô; Tổ chức các cơ sở sản xuất phụ của công trường; Tổ chức công tác cung cấp vật tư

   118 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết bị quăng cáp; Thiết bị đầu neo; Bê tông ứng lực trước; Cáp ứng lực trước; Các vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Tiết diện và tổ hợp tính toán; Ứng suất tính toán; Yêu cầu về lượng thép tổi thiểu; Tính toán cấu kiện chịu uốn ULT có tiết diện chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giai đoạn kiểm tra ứng suất; Các điều kiện tính toán; Ví du tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung tính toán cơ bản; Tổn hao ứng suất trong kết cấu ứng lực trước; Phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước theo tải trọng cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hcmutrans 27/06/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ sở; Sự ra đời của bê tông cốt thép ứng lực trước; Hiệu quả của ứng lực trước; Phân loại bê tông cốt thép ứng lực trước; phương pháp gây ứng lực trước.

   37 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu sàn bê tông cốt thép; kết cấu mái bê tông cốt thép; kết cấu khung bê tông cốt thép; kết cấu nhà công nghiệp bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   55 p hcmutrans 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Máy xây dựng: Chương 1 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 1 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 1 Cấu tạo tổng thể máy xây dựng cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bộ phận cấu thành máy xây dựng, bộ phận động lực, hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, công dụng và phân loại tổng thể máy xây dựng,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hcmutrans 25/05/2022 15 0

 • Bài giảng Máy xây dựng: Chương 2 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 2 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 2 Máy nâng vận chuyển cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại máy nâng vận chuyển, các thông số kỹ thuật cơ bản của máy trục (máy nâng), các cơ cấu chính trên máy trục, các loại cần trục,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p hcmutrans 25/05/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số