• Ebook Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 2

  Ebook Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Cẩm nang giúp bạn xây nhà" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình thi công, bố trí ngoại thất, những kiến thức về quản lý, định mức sử dụng vật tư, bảo trì ngôi nhà, phong thủy trong quan niệm hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p hcmutrans 25/10/2020 26 2

 • Ebook Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 1

  Ebook Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 1

  Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về kết cấu công trình, những khái niệm về bản thiết kế, các thủ tục tiền xây dựng, quy trình chuẩn bị xây nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p hcmutrans 25/10/2020 31 3

 • Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 1

  "Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 1" cung cấp những kiến thức về những quy định chung; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong xây dựng.

   78 p hcmutrans 25/10/2020 21 0

 • Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Giáo trình Pháp luật trong xây dựng" với những kiến thức về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý một số hoạt động khác trong xây dựng.

   68 p hcmutrans 25/10/2020 25 0

 • Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức bao gồm tổng quan và triết lý thiết kế; khảo sát địa chất công trình; móng nông; móng cọc đường kính nhỏ.

   159 p hcmutrans 25/10/2020 11 0

 • Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2 được tiếp nối phần 1 cung cấp đến các bạn những kiến thức móng cọc đường kính lớn; móng giếng chìm; nền đất yếu. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu cho khối ngành Kiến trúc, Xây dựng.

   87 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, kế toán chi tiết thành phẩm, kế toán tổng hợp hàng hóa, kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản tài nguyên nước Việt Nam, kiến thức tổng quát về thủy điện, định nghĩa và xác định một số thông số cơ bản về dự án thủy điện,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác" cung cấp cho người học các kiến thức về tài nguyên nước và hạng mục công trình thủy điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 3: Các phương pháp khai thác năng lượng nước

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 3: Các phương pháp khai thác năng lượng nước

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 3: Các phương pháp khai thác năng lượng nước" giới thiệu các phương pháp khai thác cột nước cột nước cao, cột nước trung bình, cột nước thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 4: Điều tiết nước hồ chứa thủy điện

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 4: Điều tiết nước hồ chứa thủy điện

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 4: Điều tiết nước hồ chứa thủy điện" trình bày kiến thức cơ bản về việc điều tiết nước hồ chứa thủy điện, phương pháp điều tiết đường chỉ thẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hcmutrans 25/10/2020 8 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 5: Đập dâng và công trình tháo lũ

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 5: Đập dâng và công trình tháo lũ

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 5: Đập dâng và công trình tháo lũ" trình bày các kiến thức cơ bản về đập dâng và công trình tháo lũ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số