• Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 2

  Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 2

  Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 2 giới thiệu các nội dung: Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng phân bố tác dụng trên mặt đất đắp, áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng tường đặc biệt, áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp có nước ngầm trong khối đất...

   188 p hcmutrans 29/06/2020 15 0

 • Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 1

  Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 1

  Phần 1 giới thiệu các nội dung: Những khái niệm mở đầu, thuyết áp lực đất Culông mở rộng cho đất dính, lí thuyết về kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường chắn và ảnh hưởng của kẽ nứt đối với trị số áp lực đất chủ động, áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất đắp phẳng. Bài toán cơ...

   169 p hcmutrans 28/06/2020 12 0

 • Ebook An toàn lao động trong công trình xây dựng: Phần 2

  Ebook An toàn lao động trong công trình xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "An toàn lao động trong công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật an toàn về điện, kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p hcmutrans 28/06/2020 8 0

 • Ebook An toàn lao động trong công trình xây dựng: Phần 1

  Ebook An toàn lao động trong công trình xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "An toàn lao động trong công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p hcmutrans 28/06/2020 11 1

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 7: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trong đường ống" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát, hiện tượng nước va trong đường ống áp lực, công trình giảm áp lực nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hcmutrans 29/02/2020 44 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 1: Tổng quan về cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức về chu kỳ dùng nước, nhu cầu sử dụng nước, một số tiêu chuẩn nước, bảng phân phối nước theo giờ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hcmutrans 29/02/2020 47 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong" cung cấp cho người học các kiến thức về đường ống các loại, phụ kiện nối ống, các thiết bị bên trong ống,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   22 p hcmutrans 29/02/2020 46 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại mạng lưới cấp nước trong khu vực bao gồm: Mạng lưới vòng, mạng lưới hở, mạng lưới hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hcmutrans 29/02/2020 44 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới thoát nước bên trong" trình bày các nhiệm vụ của mạng lưới thoát nước, thiết bị vệ sinh, sơ đồ bố trí hệ thống thoát nước bên trong, bố trí ống thông hơi, nội dung tính toán hệ thống thoát nước trong nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hcmutrans 29/02/2020 41 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 2: Nguồn nước và công trình thu nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại nguồn nước, các loại công trình thu nước - khai thác nguồn nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hcmutrans 29/02/2020 33 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực" được biên soạn nhằm giúp người học có thể tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước, tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước thải cho một khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hcmutrans 29/02/2020 44 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống (CQ)

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống (CQ)

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải" trình bày tổng quát về nước thải và xử lý nước thải, các phương pháp xử lý nước thải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p hcmutrans 29/02/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số