Quản lý hợp đồng và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Quốc Gia thuộc dự án đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2024
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn