THƯ VIỆN SỐ UTH

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Danh mục tài nguyên trong Thư viện số UTH

Chọn một đơn vị để xem các bộ sưu tập của nó.

Các tài liệu tải lên gần đây

Tài liệu
Thiết kế cầu dầm, bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện I căng trước: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Danh Diệu; GVHD. ThS. Nguyễn Đình Mậu
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm D - T: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Danh Diệu; GVHD. PGS. TS. Nguyễn Văn Long
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới qua hai điểm D - T: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Bùi Đức Thịnh; GVHD. ThS. Phạm Phương Nam
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện T căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Bùi Đức Thịnh; GVHD. TS. Nguyễn Văn Hiển
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm B - C: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Võ Công Bằng; GVHD. ThS. Huỳnh Thị Ánh Tuyết
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm T - H: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Tiến Hưng; GVHD. ThS. Huỳnh Ngọc Vân
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện T căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Tiến Hưng; GVHD. ThS. Phạm Ngọc Thuyền
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện I căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Hữu Dinh; GVHD. TS. Võ Vĩnh Bảo
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm M - N: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Hữu Dinh; GVHD. PGS. TS. Nguyễn Văn Long
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm A - D: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Mạc Thế Bảo; GVHD. ThS. Huỳnh Ngọc Vân
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện T căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Mạc Thế Bảo; GVHD. ThS. Phạm Ngọc Thuyền
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm M - N: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Đức Thịnh; GVHD. ThS. Huỳnh Thị Ánh Tuyết
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện T căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Đức Thịnh; GVHD. TS. Mai Lựu
Tài liệu
Thiết kế cầu vượt nút giao vành đai 3
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Minh Tuấn; GVHD. ThS. Phạm Ngọc Thuyền
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện I căng trước: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Hữu Thoại; GVHD. ThS. Nguyễn Đình Mậu
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm C - D: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Hữu Thoại; GVHD. TS. Đỗ Thành Chung
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm P - Q: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Anh Hào; GVHD. TS. Đỗ Thành Chung
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện I căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Anh Hào; GVHD. ThS. Nguyễn Đình Mậu
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện T căng trước: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Thị Huế; GVHD. ThS. Nguyễn Đình Mậu
Tài liệu
Thiết kế mới tuyến đường qua hai điểm E - F: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Thị Huế; GVHD. TS. Đỗ Thành Chung
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện I căng trước: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Lê Nhật Điền; GVHD. TS. Nguyễn Văn Hiển
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới đi qua hai điểm N - D: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Lê Nhật Điền; GVHD. ThS. Phạm Phương Nam
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện T căng trước: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Phạm Hữu Tâm; GVHD. TS. Nguyễn Văn Hiển
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới đi qua hai điểm H - T: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Phạm Hữu Tâm; GVHD. ThS. Phạm Phương Nam
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới đi qua hai điểm Y - N: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Võ Trọng Nghĩa; GVHD. ThS. Huỳnh Thị Ánh Tuyết
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực nhịp giản đơn, tiết diện I căng sau: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Võ Trọng Nghĩa; GVHD. PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng
Tài liệu
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình nâng cấp mở rộng hẻm số 7 thông qua hẻm 7A đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Ngô Quốc Việt; GVHD. ThS. Hồng Nguyễn Phi Anh
Tài liệu
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp T căng trước: Phần cầu
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Viết Bình; GVHD. ThS. Nguyễn Đình Mậu
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới đi qua hai điểm G - H: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Nguyễn Viết Bình; GVHD. TS. Đỗ Thành Chung
Tài liệu
Quản lý chất lượng vận hành và bảo trì hệ thống Trung tâm thương mại Go! VIETNAM
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Đặng Ngọc Tú; GVHD. PGS. TS. Lê Hoàng An
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới qua hai điểm B - L
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Hoàng Phong Điền; GVHD. TS. Nguyễn Văn Long
Tài liệu
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện T căng trước: Phần cầu (Chương 1-10)
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Hoàng Diệp; GVHD. ThS. Nguyễn Đình Mậu
Tài liệu
Khai thác hệ thống điện động cơ Ford Ranger 2021
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2023) Cao Phước Lộc; ThS. Nguyễn Hồng Thắng; ThS. Phạm Thành Trung
Tài liệu
Quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khung gầm xe Huyndai Tucson
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2023) Phạm Thanh Trọng; ThS. Thái Văn Nông
Tài liệu
Quy trình sửa chữa động cơ Diesel Ford Everest 2022. Ứng dụng khai thác trên mô hình hiện đại
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2023) Chu Minh Hiếu; TS. Trần Văn Trung
Tài liệu
Thiết kế tuyến đường mới đi qua hai điểm S - T: Phần đường
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2024) Trần Hoàng Diệp; GVHD. TS. Đỗ Thành Chung
Tài liệu
Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa động cơ V6 Lambda II 3.3L Huyndai
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2023) Dương Nguyễn Đăng Khoa; TS. Nguyễn Thành Sa
Tài liệu
Khai thác hệ thống phun xăng điện tử trên ô tô Huyndai. Xây dựng mô hình hệ thống phun xăng - đánh lửa điện tử
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2023) Hoàng Văn Nhất; TS. Nguyễn Thành Sa