Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp xây dựng công trình cứng hóa đường liên ấp 5-6 (giai đoạn 2)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2024
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn