Quản lý hợp đồng và lập hồ sơ thanh quyết toán hạng mục thi công hệ thống điện nhẹ tòa S7.01&S7.05&S8.01 của công trình Vinhomes Grand Park Quận 9

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2024
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn